Beursbericht Winter 2018

Wilt u direct het hele Beursbericht lezen?

Terugkijken op 2017: Grote winsten ondanks onzekerheden

2017 was een mooi beleggingsjaar. De economische groei ontwikkelde zich in een goed tempo en werd breed gedragen over grote delen van de wereld. Dat kwam mede voort uit een inhaalslag waarbij de overcapaciteit in werd gelopen. Dat biedt perspectieven voor 2018. Grote politieke missers deden zich niet voor en de centrale banken stimuleerden volop, waardoor de rente laag bleef. De specialisten van Velthuyse • Mulder kijken terug en vooruit.

Hieronder leest u de eerste onderwerpen van ons Beursbericht. Mocht u het gehele artikel willen lezen, klik dan op de button 'Ja, graag' hierboven.

Economische groei

Voorlopig houdt de economische groei aan en vallen de bedrijfswinsten steeds hoger uit. Ook het sentiment op de aandelenbeurzen is goed, mede door de lage rente, die overigens laag lijkt te blijven, met name in de eurozone. Het blijft belangrijk dat de risico’s worden afgewogen zodat er geen hebzucht komt en overdrijving zich niet aandient. (Geo) politieke spanningen, een terugval van de Chinese economie en een te snel doorvoeren van rentestappen door de centrale banken lijken momenteel de grootste gevaren voor de financiële markten.

EU en Brexit

Economisch gezien draait de eurozone steeds beter, terwijl het Verenigd Koninkrijk de last van de Brexit meer en meer begint te voelen. De politieke onzekerheid over eventuele populistische regeringen die aan de
macht zouden kunnen komen, verdwijnt langzaam. Italië komt in 2018 met een stembusgang waarbij de eurosceptische Vijfsterrenbeweging aan het langste eind zou kunnen trekken. Aan de andere kant gaat het Italië ook meer voor de wind binnen het grotere Europese verhaal, waardoor afstand nemen van de eurozone niet aanlokkelijk lijkt. Voor de eurozone denkt men aan een groei van ca. 2% voor 2018. De werkloosheid daalt, er is enige opwaartse druk op de lonen, het producenten- en het consumentenvertrouwen staan op een hoog niveau en de koopbereidheid is groot.

DNB rekent op groei van 3% voor dit en volgend jaar

Hollands Hoop

De Nederlandse economie wordt gedomineerd door goed nieuws en volgens De Nederlandsche Bank houdt dat nog wel een paar jaar aan. De aanhoudend lage inflatie is een prettige bijkomstigheid die zorgt voor een gunstige ontwikkeling van de koopkracht. Voor dit en volgend jaar wordt op een groei van ruim 3% gerekend. De aantrekkende particuliere consumptie, de bedrijfsinvesteringen en de handel met het buitenland zorgen voor meewind. De werkloosheid lijkt onder de 5% uit te gaan komen. Het zeer sterke herstel op de woningmarkt heeft een grote invloed. De ruime hypothecaire financiering zou wat DNB betreft ingedamd mogen worden. Het aantal woningeigenaren met een hypotheek hoger dan de vrije verkoopwaarde is wel geslonken.

VS terug op zijn voeten

Het economisch herstel in de Verenigde Staten is in feite al achter de rug. Na de crisis in 2008 herstelde de VS veel sneller en de economische opgang duurt daar nu inmiddels circa 8 jaar. Geen wonder dat er gewaarschuwd wordt dat er weleens een rustpauze aanstaande kan zijn. Toch is dat absoluut geen zekerheid. De economische groei is nog steeds robuust en kan verder worden aangejaagd nu president Trump een belastingverlaging door het Congres heeft weten te loodsen. Krapte op de arbeidsmarkt zou een probleem kunnen vormen en inmiddels heeft een gemiddelde Amerikaanse consument alweer een schuld opgebouwd. De belastingverlaging bevoordeelt ook het bedrijfsleven, omdat minder belasting leidt tot meer winst. Dat zal de investeringsbereidheid bij het bedrijfsleven doen toenemen.

China en Japan

De Japanse economie blijft belangrijk. Na jaren van stilstand lijkt de economische groei van Japan in 2017 bovengemiddeld te zijn. Belangrijk blijft de export, dus dat betekent dat de rest van de wereld in goede vorm moet blijven om de groeimotor niet te laten haperen.

En dan China. Door flinke overheidsbestedingen bleef de economische groei, een tikje tegen de verwachting in, goed op niveau. Ook de softe cijfers, cijfers die door betrouwbare handelspartners van China worden verstrekt, lijken dat te bevestigen, omdat de harde cijfers van China zelf niet altijd even betrouwbaar lijken. Toch zal een groei van ruim 7% niet haalbaar zijn op de langere termijn, maar groeipercentages waar Europa jaloers op mag zijn moeten mogelijk blijven. Belangrijke dossiers zijn de schulden en de oververhitte vastgoedmarkt. Er wordt gezegd dat de Chinese staats- en bedrijfsschuld circa driemaal de omvang heeft van de Chinese economie. Dat is verontrustend, vooral omdat de Chinese rente de laatste tijd stijgt. Wel kan opgemerkt worden dat de schulden voornamelijk door binnenlandse financiering worden gedekt. De overheid neemt gerichte maatregelen om de vastgoedmarkt beter onder controle te krijgen.

Meer volatiliteit

De kans dat de schommelingen op de aandelenbeurzen groter worden is aannemelijk. Het jaar 2017 liet amper grote uitslagen zien. De centrale banken zullen de stimuleringsmaatregelen iets afbouwen en de VS zijn al lang in de opgaande cyclus van de conjunctuur, waardoor het einde misschien dichterbij komt. Op het politieke
vlak valt op dat de checks and balances goed werken. Donald Trump krijgt lang niet zo veel gedaan als hij wenst. Dat maakt de kans kleiner dat hij grote fouten gaat maken.

De geopolitieke risico’s waar velen zich zorgen over maken zijn daarentegen nog immer aanwezig. Trump maakt met zijn stijl niet al te makkelijk vrienden en de Verenigde Staten lijken zich daarnaast minder te profileren als wereldwijd leider. Rusland en China stappen daarentegen graag in als verantwoordelijken, wat de rol van de VS per saldo kleiner zou kunnen maken.