Beursbericht Herfst 2018

Wilt u direct het hele Beursbericht lezen?

HET DERDE KWARTAAL VAN 2018: STILSTAND, BEDREIGINGEN EN KANSEN

Er is weer veel gebeurd, de onzekerheden aan de ene kant en de gezonde economie en bedrijfsresultaten aan de andere zijde houden elkaar in evenwicht. Met zo veel onzekerheden is het zaak te zorgen voor een gespreide portefeuille en waar mogelijk gebruik te maken van opties om uitgekiend met de onrust om te gaan!

Hieronder leest u de eerste onderwerpen van ons Beursbericht. Mocht u het gehele artikel willen lezen, klik dan op de button 'Ja, graag' hierboven.

VALUTA – VAL VAN BITCOIN & HERSTEL EMERGING MARKETS

De Bitcoin daalde in het derde kwartaal weer eens met een procent of elf. Het is en blijft lastig om te bedenken waar het naartoe gaat met deze ‘munt’. De beweeglijkheid is en blijft naar alle waarschijnlijkheid groot. De US dollar en de euro bewogen per saldo niet al te veel en lijken te stabiliseren rond $ 1,16 per euro. De koersen van de valuta van de emerging markets hebben wel veel beweging laten zien, met name door de zorg over de situatie in Turkije. Omdat de economie door de overheid in Turkije flink gestimuleerd is, groeide die de afgelopen jaren hard. Dat zorgde ook voor hogere consumentenprijzen. Daarnaast werd het lenen van geld door een relatief lage rente aangemoedigd. Omdat u met dezelfde Turkse lira steeds minder kunt kopen, kiezen investeerders liever een waardevaster munt, waardoor de lira in waarde daalde. Een conflict met de VS over de vrijlating van een Amerikaanse predikant versterkte dit effect. Ter verduidelijking: in eerste instantie trad de Turkse centrale bank niet op, waardoor de lira verder verzwakte. Erdogan is geen voorstander van een renteverhoging, maar de centrale bank in Turkije wordt geacht niet beïnvloed te worden door de politiek en verhoogde op enig moment de rente met 5 procentpunt naar 24%. De Turkse lira herstelde flink en in het kielzog ook, aarzelend, de andere valuta van de emerging markets.

RENTE – TWEEDELING

Op rentevlak kunnen we zeggen dat er nog steeds een aanzienlijk verschil is in de tienjaarsrente tussen pakweg Spanje, Portugal, Griekenland en Italië met een rente hoger dan 1,5% aan de ene kant en de als veilig geziene landen als Nederland, Duitsland, Zwitserland en Zweden aan de andere kant. Die veilige landen ‘genieten’ een rente van ruim onder 1%. In de VS kijken we nog steeds aan tegen een tienjaarsrente van meer dan 3%. Gezien de lagere koerswinstverhoudingen en de lagere rente is een overweging in Europa geen gekke gedachte. Vooralsnog lijken de aandelen in de VS year to date beter te presteren, waarschijnlijk vooral op basis van hogere economische groei en prachtige bedrijfsresultaten door belastingverlagingen. Die lopen er volgend jaar overigens weer uit, omdat de vergelijkingsbasis moeilijker wordt.

Een verkoop van Amerikaans staatspapier leidt tot hogere rentes in de VS

AMERIKA VS. CHINA – HANDELSOORLOG

De VS wil gunstigere bilaterale voorwaarden opdringen door haar macht te gebruiken. Deze aanpak zou ook kunnen leiden tot een geïsoleerde positie van de VS omdat andere grote economieën samen diepere handelsrelaties aangaan. Toch heeft Trump nooit een geheim gemaakt van zijn protectionistische maatregelen. Aan het einde van het derde kwartaal maakte de VS bekend 10% importheffing te gaan rekenen op goederen uit China, met een gezamenlijke waarde van $ 200 mrd. Dat tarief gaat zelfs naar 25% als China geen overeenkomst sluit met de Verenigde Staten. Hoewel China als reactie nieuwe importtarieven (+ 10%) invoerde voor tal van Amerikaanse producten (waarde $ 60 mrd), moet geconcludeerd worden dat China op dit gebied minder hard kan terugslaan. China importeert simpelweg veel minder uit de VS dan dat de VS importeert aan goederen uit China.

Het is niet ondenkbaar dat China andere maatregelen gaat nemen om de VS te raken. Blijven zij bijvoorbeeld bereid om Amerikaanse tekorten te financieren? Een verkoop van Amerikaans staatspapier leidt tot hogere rentes in de VS. In het algemeen wordt geen land hier beter van en het is slecht voor het ondernemersklimaat. Hierdoor zouden investeringen kunnen worden uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is. De verwachting is echter dat Trump zijn toon voorlopig niet zal matigen. De verkiezingen voor het Amerikaanse congres, ook wel de midterm elections genoemd, zullen op 6 november 2018 plaatsvinden. Aangezien alle leden van het Huis van Afgevaardigden worden gekozen en een derde van de Amerikaanse senaat, zijn deze verkiezingen zeker niet verwaarloosbaar. Trump zal zich willen laten gelden en naar zijn achterban en potentiële nieuwe kiezers willen uitstralen dat hij zijn rug niet alleen recht houdt, maar dat hij opkomt voor de belangen van de VS. En ja, deze verkiezingen zijn eigenlijk de eerste keer dat hij officieel beoordeeld gaat worden.

NEDERLAND – WAT ZOET NA ZUUR

De Nederlandse economie draait nog steeds uitstekend. In het tweede kwartaal hadden we te maken met een groei van 0,8% ten opzichte van het eerste kwartaal en ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder was de groei iets meer dan 3%. Inmiddels hebben we zeventien kwartalen van groei gezien. Het begrotingstekort van de crisisjaren is verdwenen en in plaats daarvan hebben we inmiddels een overschot van 1,9% volgens het CBS. De overheidsschuld is verder gezakt naar minder dan 55% van het BBP. Het verbaasde dan ook niet dat op Prinsjesdag bekend werd gemaakt dat vrijwel iedereen erop vooruit zou gaan wat betreft koopkracht. Na het zuur eindelijk iets van zoets. De belangrijkste veranderingen waren ouderwets voortijdig uitgelekt. Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9%, de inkomstenbelasting gaat iets omlaag en de veelbesproken dividendbelasting zou worden afgeschaft. Nu Unilever de verhuizing van het hoofdkantoor naar Nederland heeft opgeschort, is het afschaffen geen uitgemaakte zaak meer. Daarentegen wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd en de forfaitaire rendementen zijn weer aangepast en up-to-date.