Coronavirus COVID-19 raakt onervaren belegger

Beleggingspaniek of kansen pakken?

Door de lage rentestand zijn veel Nederlanders van sparen overgestapt naar beleggen. Natuurlijk weet iedere belegger wel dat je op weg naar je beleggingsdoel met tussentijdse koersverliezen geconfronteerd kunt worden. Maar voor sommige beleggers zullen de recente heftige koersreacties een nieuwe ervaring zijn. Daar komt bij dat juist in deze tijd van alom tegenwoordige social media ieder nieuw feit tot gigantische proporties kan worden opgeblazen. Met voortdurende updates over het aantal ziektegevallen, enzovoort.

  • Hoe bescherm ik mijn portefeuille tegen het virus?
  • Test: neemt uw vermogensbeheerder de juiste beslissingen?

Download onze update

Enorme valkuil

Handelen op basis van het opgeklopte nieuws en de slechtst mogelijke scenario’s is voor de onervaren belegger een enorme valkuil. Het risico bestaat dat de emotie het wint van de ratio. Want zoals het er nu naar uitziet zal het aantal coronaslachtoffers niet heel veel meer zijn dan bij een ‘gewone’ griepepidemie. Uiteraard is ieder slachtoffer er een teveel. Maar voor beleggers is het zaak geen slachtoffer te worden van de eigen emotie, en bijvoorbeeld in paniek alles te verkopen of te laten verkopen. Dat was ook bij vorige uitbraken van nieuwe griepvirussen niet verstandig, omdat de aandelenkoersen vaak snel herstelden.

Vergelijkbaar: SARS en vogelgriep

Tijdens de uitbraak van het SARS-virus, die eind 2002 begon en uiteindelijk circa 800 mensen het leven kostte, behaalde de Amerikaanse brede beursindex S&P 500-index per saldo een winst van 14,59%, zo blijkt uit cijfers van Dow Jones Market Data. In 2006, toen het vogelgriepvirus - H5N1 genaamd – rondwaarde, steeg de S&P 500 met 11,66% in de eerste zes maanden na de uitbraak. Ook bij andere epidemieën herstelde de S&P 500 zich na zes en twaalf maanden meestal goed. Het is onvermijdelijk dat het coronavirus – tijdelijk – gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de wereldeconomie. Maar dat neemt niet weg dat er ook nu ruimte is voor winstgroei van beursgenoteerde bedrijven.

Neemt uw vermogensbeheerder de juiste beslissingen?

Juist bij situaties die lastiger zijn dan gebruikelijk – zoals nu met alle commotie rond het coronavirus – mag u als belegger iets extra’s verwachten van uw vermogensbeheerder. Uiteraard in de eerste plaats dat er contact wordt opgenomen en u wordt bijgepraat over de verwachte invloed op uw beleggingsportefeuille. Waarbij een belangrijk aandachtspunt is: als de waardedaling van uw beleggingsportefeuille een heel onbehaaglijk gevoel met zich meebrengt, betekent dit eigenlijk dat u minder risicovol zou dienen te beleggen. Wakker liggen van uw beleggingen is nimmer de bedoeling. Dan zal de beleggingsportefeuille dus anders – minder risicovol – moeten worden ingericht. Daarnaast wilt u natuurlijk meer weten over de extra beleggingskansen die kunnen ontstaan in tijden van turbulentie.

Kwalitatief sterke bedrijven

Hoe lang de huidige onzekerheid nog voortduurt, valt moeilijk te voorspellen. De huidige onrust verandert echter niets aan de onderliggende analyses en calculaties op basis waarvan wij onze beleggingskeuzes maken. Lagere waarderingen op de beurs bieden kansen om onze posities in kwalitatief sterke bedrijven te vergroten, of om deze toe te voegen aan de portefeuille.

Want ook de onrust rondom het coronavirus gaat weer voorbij.

Coronavirus raakt onervaren belegger

Door de lage rentestand zijn veel Nederlanders van sparen overgestapt naar beleggen. Natuurlijk weet iedere belegger wel dat je op weg naar je beleggingsdoel ...

Lees meer

Beleggen voor pensioen 2020

Beleggen voor uw pensioen. In de opbouw maar ook in de uitkerende fase. Het optimaal benutten van fiscaal voordeel als werknemer of DGA / ...

Lees meer