Beursbericht Zomer 2018

Ontvang gelijk het hele Beursbericht Zomer 2018

DEZE 10 ZAKEN MAAKTEN DE BEURS IN HET TWEEDE KWARTAAL

Het tweede kwartaal van 2018 ligt alweer achter ons. De ontwikkelingen op de financiële markten zijn wisselend. Tijd om stap voor stap, in 10 onderwerpen, door het tweede kwartaal te lopen. Van de dalende Bitcoin, langs de Noord-Korea-top naar de nieuwe regering in Italië. We sluiten – gelukkig – af met een lijstje positieve indicatoren.

VALUTAMARKTEN: Bitcoin en dollar springen eruit

De meest opvallende bewegingen op de valutamarkten zijn de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en de verdere daling van de Bitcoin. De Bitcoin in dollars daalde in het tweede kwartaal van bijna $ 7.000,– naar minder dan $ 6.000,–, na tussentijds op circa $ 9.500,– te hebben gestaan. Nu de centrale banken van Europa en de Verenigde Staten concreter zijn geworden over hun plannen wat betreft het monetaire beleid is de euro gezakt van $ 1,23 naar $ 1,17. Onbegrijpelijk lijkt dit niet. Waar de Fed voor heel 2018 van minimaal drie maar wellicht vier renteverhogingen uitgaat, heeft de ECB aangegeven geen renteverhogingen door te voeren voordat de zomer van 2019 begint.

OBLIGATIEMARKTEN EN RENTE: Beweeglijk

De 10-jaarsrente in Nederland liep vanaf 0,5% aan het begin van het jaar tussentijds op naar circa 0,8%, maar inmiddels is de rente, mede door het voorlopig uitblijven van renteverhogingen, gezakt naar minder dan 0,5%. In de rest van Europa zagen we een soortgelijk beeld. In de Verenigde Staten flirtte de 10-jaarsrente dit jaar voor het eerst echt serieus met de 3%-grens, waar die aan het begin van dit kalenderjaar nog rond de 2,4% stond. Inmiddels staat deze op circa 2,85%. De Fed, de centrale bank van de VS, is bezig om de balans te verkleinen en de rente te verhogen om de kerninflatie in de VS, die iets boven de 2% staat, te beteugelen.

Aandelenmarkten: Trump-effect

Naast beweeglijke obligatiemarkten hebben we eveneens te maken met beweeglijke aandelenbeurzen. Per saldo staan de meeste belangrijke aandelenmarkten negatief year to date, maar ze zijn niet verzwakt ten opzichte van het eerste kwartaal. In euro’s gemeten is de Dow Jones circa 1% gestegen in het eerste halfjaar. Maar in dollars is de index circa 2% gedaald. De Europese beurzen zijn gemiddeld genomen weliswaar iets gestegen in het tweede kwartaal, maar over het eerste halfjaar als geheel staan ze in het rood. De relatief goed presterende AEX staat vanaf 1 januari ongeveer onveranderd. De belangrijkste oorzaken die genoemd worden voor deze prestaties zijn Trump, Trump en Trump. En vooruit, ook politieke onzekerheid in Italië (nieuwe ‘anti-Europese’ regering van Liga en Vijfsterrenbeweging), Spanje (premier Rajoy moest het veld ruimen), Duitsland (bondskanselier Merkel staat ernstig onder druk vanwege het migratieprobleem) en de Korea-top. En ja, dat laatste is toch weer Trump.

ITALIË: nieuwe regering

Italië speelde de afgelopen maanden een vrij grote rol. De nieuwgevormde regering werd door de eurogemeenschap niet toegejuicht, met als gevolg dat de tweejarige rente in een aantal dagen opliep van 0% naar 2,7%. Deze extreme beweging leidde tot een afnemend vertrouwen in de eurozone en zette de euro ook onder druk. Toen bleek dat de grootste euroscepticus in het mediterrane land geen minister van Financiën werd, kalmeerde de markt enigszins.

EMERGING MARKETS: Hogere kosten

Met het stijgen van de Amerikaanse rentes, stijgt ook de dollar weer. Daardoor krijgen
opkomende economieën ofwel emerging markets (EM) te maken met flink hogere (her) financieringskosten op hun buitenlandse schuld (vaak in dollar). Grondstoffenprijzen, waar de EM in behoorlijke mate afhankelijk van zijn, zijn nu nog stabiel tot licht stijgend. Als resultaat zijn de valuta van de EM nu stabieler en is er nog geen noodzaak om het monetaire beleid te verkrappen. Echter: de belangstelling neemt wel iets af voor risicovollere beleggingen in EM.

America First

Importoorlog: America first

‘America first’, riep Trump in de verkiezingstijd. En wat dat betekent weten de EU, Mexico, Canada en vooral handelspartner China nu. De regering Trump tovert de ene na de andere importheffing uit de hoge hoed, waar zowel vriend als vijand door getroffen wordt. De importoorlog met China is echter van alle handelsconflicten nog wel de meest begrijpelijke: China dumpt van oudsher producten in de VS, veelal gesubsidieerd door de Chinese staat. Niet alleen verstoort dit de handelsbalans tussen beide landen, het verzwakt de VS, zijn ondernemingen en de concurrentiepositie. Bovendien maakt China gebruik of misbruik van Amerikaans intellectueel eigendom.

Rente en bedrijfscijfers: schuld

Zoals bekend levert sparen nog steeds vrijwel niets op en de gemiddelde 10-jaarsrente in Europa ligt momenteel op circa 1%. Het gemiddelde dividendrendement ligt in Europa veel hoger, waardoor er nog steeds nieuw geld vanuit spaarrekeningen naar aandelenbeleggingen kan vloeien. Dit argument geldt minder in de Verenigde Staten. Echter, het lijkt simpel, maar de enorme schuld in de wereld zal een veel hogere rente niet toestaan. De economische vooruitzichten zouden ook genoeg tegenwicht moeten bieden om de markten niet wezenlijk in mineur te brengen. De wereldeconomie staat er nog steeds goed voor. Voor de eurozone gaat men uit van een tragere economische groei nu we de herstelfase inmiddels achter ons hebben gelaten. Het ‘normale’ groeipad lijkt echter binnen handbereik. De VS en China nemen de wereldeconomie tot op heden nog bij de hand. Voor zowel dit als volgend jaar wordt nog steeds ruim 3,5% groei verwacht voor de wereldeconomie.

Zowel Amerikaanse als Europese bedrijven overtroffen over het algemeen de verwachtingen van analisten bij het bekendmaken van de cijfers over het eerste kwartaal van 2018. Zo zullen de kwartaalcijfers naar verwachting in de Verenigde Staten ook over het tweede kwartaal goed uitpakken met stevige winststijgingen ten opzichte van een jaar geleden. Die zijn echter het gevolg van de enorme belastingverlagingen die zijn doorgevoerd. Dit effect loopt er daarentegen uit in 2019, omdat de vergelijkingsbasis dan moeilijker wordt. Dat is natuurlijk bekend, maar daar kan op worden geanticipeerd. De sterke wereldwijde economische groei, de lage rente in historisch perspectief en de te verwachten winstgroei van beursgenoteerde) bedrijven rechtvaardigen nog steeds onze positieve blik op aandelen. Omzet- en winststijgingen, aandeleninkoop en dividendverhogingen zijn dagelijks aan de orde. Aandelen zijn zoals eerder gezegd zeker niet goedkoop op basis van onder andere koers-winstverhoudingen, maar zijn vooralsnog gerechtvaardigd omdat er amper alternatieven zijn.

Beursscenario: Goldilocks

Het is en blijft echter belangrijk om te beseffen dat er ook een scenario bestaat van zware verliezen. De koersen staan wel vaker in perioden onder druk. De MSCI Europe liet echter in de afgelopen 38 jaar slechts 8 keer een verlies zien in een kalenderjaar. Er is gelukkig nog geen sprake van een gekte of manie of een euforische stemming. Het lijkt erop dat we nog steeds in een Goldilocks beursscenario zitten. Niet te warm, niet te koud, precies goed!

Wilt u de rest ook lezen?

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang het volledige beursbericht. Laat de experts van Velthuyse · Mulder u meer vertellen over de (on)zekerheid van uw pensioen en de mogelijkheden om uw portefeuille te ‘verzekeren’ tegen verlies.