Beleggingsoutlook - Lente 2018

Wilt u meer weten over onze visie?

Wij hebben de hoogtepunten uit de Beleggingsoutlook voor u uitgelicht!

Beschermd Beleggen: Leer er alles over!

Rust en veiligheid lijken geen woorden die passen bij een beleggingsportefeuille. Beleggen is altijd een balans tussen risico en rendement. Daarom zoekt elke belegger logischerwijs naar een manier om het risico te laten slinken en het rendement te laten stijgen, naar het afdekken van koersrisico’s. Voor wie bereid is een deel van het te verwachten opwaartse rendement te investeren in een verzekering tegen een (grote) waardedaling, heeft Velthuyse •  Mulder ‘Beschermd Beleggen’ uitgevonden. Een uitgekiende strategie met putopties om meer rust en voorspelbaarheid in de portefeuille te creëren.

Verzekerd dat maakt veilig
Velthuyse •  Mulder kijkt bij het selecteren van aandelen naar verschillende factoren, zoals dividend, de spreiding over verschillende sectoren en regio’s en naar de beschikbaarheid van opties. Vaak wordt gekozen voor langlopende putopties, om zo voor een langere periode verzekerd te zijn tegen eventuele onrust op financiële markten: ‘Beschermd Beleggen’.

MiFID II: Transparantie in beleggen bij fondsen door inzicht in de kosten

Voor veel beleggers vormen beleggingsfondsen de ‘toegang’ tot beleggen. Op 3 januari 2018 trad de Europese wetgeving MiFID II in werking. MiFID II is bedoeld als beleggingsbescherming door transparantie en inzicht op onder andere de kosten te geven. Maar toezichthouder AFM let op veel meer. Dit is de betekenis van de nieuwe regels voor de aanbieders van beleggingsfondsen en vooral voor u, de belegger.

MiFID II: Beleggersbescherming door kostentransparantie
Op 3 januari 2018 trad de ingrijpende nieuwe Europese financiële markten- wetgeving MiFID II in werking. Dat betekent allerlei nieuwe regels voor Europese banken en vermogensbeheerders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet in Nederland toe op de naleving. Speerpunten van het AFM-toezicht naar aanleiding van de nieuwe Europese beleggersbescherming zijn kostentransparantie - onder meer van beleggingsfondsen - en goed toezicht op de ontwikkeling van nieuwe financiële producten. Daarnaast zal de AFM letten op vakbekwaamheid, informatieverstrekking, kwaliteit beleggingsdienstverlening en provisies.

Velthuyse •  Mulder Vermogensbeheer is met nadruk geen beleggingsfonds maar een individuele vermogensbeheerder. In dit blog leggen wij u graag uit wat MiFID II betekent voor beleggingsfondsen en de aanbieders hiervan. Zodat u weet wat u te kiezen heeft en waarop u die keuze kunt baseren.

Uw financiële partner,
Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer