Beleggingsoutlook - Nieuwjaar 2018

Wilt u meer weten over onze visie?

Deze outlook neemt u mee langs de lessen van 2017 voor succesvol beleggen in 2018.

2017 was een mooi beleggingsjaar. De economie blijft zich ontwikkelen. Voorlopig houdt de economische groei aan en vallen rendementen hoger uit. De aanhoudende lage inflatie is een prettige bijkomstigheid die zorgt voor een gunstige ontwikkeling van de koopkracht. Ook was 2017 het jaar van Bitcoin, terugval in ontroerend goed, sparen dat nog weinig oplevert en Trump.

2017 was ook het jaar van het behalen van resultaten. Zo geeft het nieuwe jaar een mooie gelegenheid om terug te kijken op de financiële doelstellingen van het vorige jaar.

Rendement is van doorslaggevend belang als het gaat om het beheer van uw vermogen.
Bij de grootbanken heeft u niet veel meer te kiezen, uw vermogen wordt daar nogal eens in standaard beleggingsfondsen belegd. De mogelijkheden van individueel vermogensbeheer worden hier niet benut, zoals: beleggen op maat in individuele aandelen en obligaties. Dit is logisch, want bij de banken ontbreekt het doorgaans aan mankracht. Straalt dit op dit moment nog wel genoeg vertrouwen uit?

Uw financiële partner,
Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer