Breed Erkend & Vertrouwd

Toezicht door en vergunning van de AFM

Toezicht door en vergunning van de AFM

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer heeft als beleggingsonderneming een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gekregen zoals beschreven in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. De AFM oefent het gedragstoezicht uit op iedereen die in Nederland actief is op de markt van beleggen, lenen, sparen en verzekeren.

Toezicht door De Nederlandsche Bank

Toezicht door De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank houdt in het kader van soliditeit toezicht op financiële ondernemingen in Nederland, waaronder Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer. Onder dit prudentieel toezicht valt het solvabiliteit- en liquiditeitstoezicht waarbij gecontroleerd wordt of de financiële onderneming altijd aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen.

Aangesloten bij Kifid

Aangesloten bij Kifid

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is als financiële onderneming aangesloten bij Kifid en aanvaardt eventuele uitspraken als bindend. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is het onafhankelijke loket voor het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Iedere cliënt die een klacht heeft, kan - na het doorlopen van onze interne klachtenprocedure - de klacht neerleggen bij het Kifid.

Lid van de VBDO

Lid van de VBDO

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. De VBDO is de enige beleggersvereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Lid van de VV&A

Lid van de VV&A

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is met vele andere vermogensbeheerders en adviseurs lid van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs. Dit is een brancheorganisatie die haar leden ondersteunt en adviseert bij de uitoefening van hun beroep en de exploitatie van hun bedrijf. De VV&A is ook het eerste aanspreekpunt voor externe partijen, waaronder de financiële toezichthouders, over voorgenomen wet- en regelgeving.

Geregistreerd bij het DSI

Geregistreerd bij het DSI

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is sinds de oprichting aangesloten bij het DSI. Onze beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders (met cliëntcontact) zijn in het bezit van een DSI-registratie. Het DSI - dat staat voor Deskundigheid, Screening en Integriteit - bevordert en bewaakt de integriteit en betrouwbaarheid van financiële dienstverleners. Zij verlenen een DSI-registratie aan financieel deskundigen die zich daarvoor gekwalificeerd hebben. Onze specialisten voldoen aan de ervaringseisen, volgen permanente educatie en onderschrijven de DSI-gedragscode.

Lid van Euronext

Lid van Euronext

Wij zijn trots gebruik te mogen maken van de financiële producten en diensten van Euronext. Euronext heeft een hoge standaard voor kwaliteit, keuze voor cliënten en innovatie.

 info@vmvb.nl  -  Herengracht 450 1017CA Amsterdam  -   020-3449144
© Velthuyse • Mulder 2017