Beursbericht Zomer 2018

Het Velthuyse · Mulder Beursbericht is een must read voor beleggers: een heldere marktvisie, de (on)zekerheid van uw pensioen en de mogelijkheden om uw portefeuille te ‘verzekeren’ tegen verlies. Vul hieronder uw gegevens in en ontvang het beursbericht.

Het tweede kwartaal van 2018 ligt alweer achter ons en de ontwikkelingen op de financiële markten zijn wisselend. Enerzijds is er sprake van een echt Trump-effect, de onvoorspelbaarheid van de olifant in de porseleinkast, anderzijds staat een hele reeks aan indicatoren op groen. Zoals altijd zijn er kansen, maar ook redenen om waakzaam of soms zelfs behoudend te zijn.

In dit Beursbericht houden we het eerste halfjaar van 2018 voor u tegen het licht. We kijken voorzichtig vooruit naar het tweede halfjaar. Zodat u met een gerust(er) hart van de zomer kunt genieten. Zo lopen wij met u stap voor stap, in 10 onderwerpen, door het tweede kwartaal heen. Van de dalende Bitcoin, langs de Noord-Korea-top naar de nieuwe regering in Italië. We sluiten – gelukkig- af met een lijstje positieve indicatoren. Andere onderwerpen zijn:

Het Trump-effect
Trump neemt vriend en vijand op de korrel. Van de directe buren Mexico en Canada tot de gehele EU en China: allemaal moesten ze het ontgelden. In de basis kan het niemand echt verbazen. Trump voerde campagne met de leus ‘America first’. In dit beursbericht leest u of de effecten nou positief of negatief zijn geweest voor de ontwikkelingen op de markt in het eerste halfjaar.

Beschermd Beleggen: Leer er alles over!
Rust en veiligheid lijken geen woorden die passen bij een beleggingsportefeuille. Beleggen is altijd een balans tussen risico en rendement. Daarom zoekt elke belegger logischerwijs naar een manier om het risico te laten slinken en het rendement te laten stijgen, naar het afdekken van koersrisico’s. Voor wie bereid is een deel van het te verwachten opwaartse rendement te investeren in een verzekering tegen een (grote) waardedaling, heeft Velthuyse • Mulder ‘Beschermd Beleggen’ uitgevonden. Een uitgekiende strategie met putopties om meer rust en voorspelbaarheid in de portefeuille te creëren.

Verzekerd dat maakt veilig
Velthuyse • Mulder kijkt bij het selecteren van aandelen naar verschillende factoren, zoals dividend, de spreiding over verschillende sectoren en regio’s en naar de beschikbaarheid van opties. Vaak wordt gekozen voor langlopende putopties, om zo voor een langere periode verzekerd te zijn tegen eventuele onrust op financiële markten: ‘Beschermd Beleggen’.

Uw financiële partner,
Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer