Onafhankelijk Vermogensbeheer

Uw financiële situatie in kaart laten brengen?

Het betere alternatief voor iedere bank; uw vermogen verdient persoonlijke aandacht van een toegewijde adviseur die helemaal op de hoogte is van uw financiële situatie. Aandacht, persoonlijk contact en rust staan centraal.

In deze brochure maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van Velthuyse • Mulder en haar werkwijze.

Op de eerste plaats is het van belang om elkaar te leren kennen en uw financiële positie, risicohouding en doelstellingen in kaart te brengen. Onze adviseurs maken samen met u een inventarisatie van uw situatie, waarna een beleggingsprofiel en een financieel plan ontstaat. Dit resulteert in uw persoonlijke beleggingsbeleid. Hierin wordt ook uw risicoprofiel en rendementsdoelstelling vastgelegd.

De financiële ontwikkelingen, de beurzen en uw portefeuille worden dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden. Wij spelen proactief in op veranderingen in de markt, geheel volgens het beleggingsbeleid dat wij met u hebben samengesteld.

Naast de invulling van de portefeuille is een belangrijk aspect van onze dienstverlening, onze vergoedingsstructuur. Onze vergoedingsstructuur is overzichtelijk en transparant. Geheel in lijn met onze dienstverlening.

Meer weten? Deze brochure geeft een kijkje in onze keuken. Op deze manier leest u op welke wijze wij u verder kunnen helpen.

Uw financiële partner,
Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer