Elkaar leren kennen

Elkaar leren kennen

Eén van onze DSI Beleggingsadviseurs brengt uw financiële positie en doelstellingen in kaart. Dat gaat verder dan alleen uw beleggingen. Onderdeel van deze inventarisatie zijn uw persoonlijke wensen, eisen, risicohouding en beleggingservaring. Uw totale financiële situatie dus, waarbij we ook veel voorkomende vragen behandelen.

  • Moet ik mijn vermogen vanuit mijn B.V. naar privé halen?
  • Moet ik mijn hypotheek aflossen of juist niet?
  • Wanneer laat ik mijn lijfrente ingaan?
  • Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik er niet meer ben?
Beleggingsbeleid vaststellen

Beleggingsbeleid vaststellen

Op basis van de inventarisatie en scenario-analyse stellen wij een beleggingsprofiel en persoonlijk financieel plan op. Dit resulteert in uw persoonlijke beleggingsbeleid. In dit beleid wordt ook uw risicoprofiel en rendementsdoelstelling vastgesteld.

Vervolgens vult uw persoonlijke vermogensbeheerder uw beleggingsportefeuille in, onderhoudt deze, onderneemt waar nodig actie en spreekt u op regelmatige basis bij over de ontwikkelingen.

Welke beleggingen worden gekozen?
De portefeuille bestaat niet uitsluitend uit aandelen of obligaties. Er is ook ruimte voor beleggingen in beursgenoteerd vastgoed, converteerbare obligaties en alternatieve beleggingen. Wij sluiten beleggingen uit waarvan het verlies groter kan zijn dan de inleg.

De portefeuille bestaat niet uitsluitend uit aandelen of obligaties

Uw vermogen beheren

Uw vermogen beheren

Wij houden de ontwikkelingen op de financiële markten, beurzen en uw portefeuille dagelijks nauwlettend in de gaten. Wij spelen proactief in op veranderingen in de markt, maar geheel volgens het beleggingsbeleid dat wij samen hebben vastgesteld. U geeft het werk niet voor niets uit handen; u wilt er zelf niet mee bezig zijn.

U geeft zelf aan hoe vaak u contact met ons wilt om de stand van zaken en de ontwikkelingen te bespreken. U kunt ons altijd bereiken om uw vragen te beantwoorden of veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie te delen. Hier passen wij uw beleggingsportefeuille op aan. Zo behouden we samen de optimale verhouding tussen risico en rendement.

Duurzaam Beleggen

Duurzaam Beleggen

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Wij vinden het belangrijk om te beleggen in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook steeds meer consumenten zijn zich bewust van het milieu en willen daar hun steentje aan bijdragen. Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor duurzaam beleggen.

Beschermd Beleggen

Beschermd Beleggen

De waarde van uw belegging kan fluctueren en de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wel kunnen wij u beschermen middels Beschermd Beleggen. Met Beschermd Beleggen wordt bij de aankoop van aandelen het risico grotendeels afgedekt; zie het als een verzekering.

Deze manier van beleggen is bijzonder in de wereld van vermogensbeheer. Wij behoren tot een select groepje vermogensbeheerders dat Beschermd Beleggen aanbiedt als dienst.

Wilt u weten welke aandelen geschikt zijn voor u?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

mail  info@vmvb.nl  -  Dorpsstraat 34 1182 JE Amstelveen  -  telefoon  020 344 91 44
© Velthuyse • Mulder 2018