Beursbericht Lente 2018

Wilt u direct het hele Beursbericht lezen?

MARKTVISIE 1e KWARTAAL

Het eerste kwartaal van 2018 ligt alweer achter ons. Tijd om terug te kijken op het staartje van de winter en de balans op te maken met drs. Mike Kruijff, Senior Vermogensbeheerder bij Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer. Hij neemt ons mee langs de Bitcoincrash, de 10-jaarsrente en het Trumpeffect.

Hieronder leest u de eerste onderwerpen van ons Beursbericht. Mocht u het gehele artikel willen lezen, klik dan op de button 'Ja, graag' hierboven.

OBLIGATIEMARKTEN: 10-JAARSRENTE LOOPT OP

De 10-jaarsrente in Nederland liep vanaf 0,5% aan het begin van dit kwartaal op tot bijna 0,8%. Mede door het uitblijven van commentaar over het afbouwen (dan wel direct stoppen) van het opkoopprogramma zagen we de 10-jaarsrente toch weer zakken naar 0,65% aan het einde van het 1e kwartaal. In de rest van Europa zagen we een soortgelijk beeld. In de Verenigde Staten zagen we de 10-jaarsrente voor het eerst echt serieus flirten met de 3%-grens, waar die aan het begin van dit kalenderjaar nog rond de 2,4% stond. De Fed, de centrale bank van de VS, is bezig om de balans te verkleinen en de kerninflatie in de VS staat dichtbij 2%, waardoor deze beweging in combinatie met een groeiende economie niet onlogisch is. Bovendien heeft de Fed de beleidsrente met 25 basispunten opgetrokken naar 1,5% à 1,75% en de verwachting voor de economische groei naar boven bijgesteld.

AANDELENMARKTEN: AEX RELATIEF GOED

We hebben te maken met beweeglijke, ietwat sombere aandelenbeurzen. Per saldo staan de meeste belangrijke aandelenmarkten negatief year to date. In euro’s gemeten is de Dow Jones circa 5% in waarde gedaald en datzelfde geldt voor de Europese beurzen, waar we ook minnen zien. De relatief goed presterende AEX (circa -3%) onderscheidt zich nog enigszins positief ten opzichte van de MSCI Europe (circa -4,75%) en de Stoxx 50 (circa -6,5%). De belangrijkste oorzaken die genoemd worden zijn de oplopende rente als gevolg van inflatieverwachtingen, een eventuele handelsoorlog ontketend door Trump, Trump zelf en winstnemingen na een langere periode van gestegen aandelenkoersen.

JANUARI

We begonnen in januari nog zo goed. Een procent of twee of zelfs drie was goed haalbaar voor aandelenbeleggers. Daarna kwam een flinke correctie. De belangrijkste reden die genoemd werd, was de angst voor meer inflatie en daarom een oplopende rente. De angst voor een rente boven de symbolische drie procent in Amerika deed de aandelenmarkten flink dalen. De volatiliteit (VIX), zeg maar de ‘angstbarometer’, liep hard op.

Het afgelopen jaar was er juist veel rendement behaald door meer te investeren in aandelen, omdat de volatiliteit zo laag was. Immers, als iets rustig de goede kant op beweegt, kan daar best een beetje meer in geïnvesteerd worden, was de redenering van de modelgedreven belegger. Als de beweeglijkheid dan omhooggaat (al dan niet technisch omdat er ook gehandeld kan worden op de beweeglijkheid van de VIX), zullen dezelfde beleggers de posities gladstrijken door onder andere het verkopen van aandelen. Dat leidde tot een versnelling in combinatie met automatische handel (verkoopgolven).

ECB verhoogt beleidsrente waarschijnlijk pas diep in 2019

IMPORTHEFFINGEN

Niet veel later werd duidelijk dat de inflatie en de rente niet veel verder opliepen en de rust keerde enigszins terug. Een herstel
kwam op gang, mede doordat het wel duidelijk is dat een gezonde economie een hogere rente moet kunnen dragen en dat de maatregelen om de crisis te bezweren niet meer nodig zouden moeten zijn. Overigens is er in Europa vooralsnog veel minder inflatiegevaar en de ECB zal naar alle waarschijnlijkheid de beleidsrente niet eerder verhogen dan diep in 2019. Zoals bekend levert sparen circa 0,1% op en de 10-jaarsrente in Europa ligt op circa 0,8%. Het gemiddelde dividendrendement ligt veel hoger, dus de angst die in de VS enigszins logisch is, is minder verklaarbaar in Europa. De aandelen in Europa dalen tijdens correcties daarentegen net zo hard mee. Nu is het natuurlijk zo dat als Amerikaanse beleggers risk off verkopen, ook andere aandelen dan Amerikaanse verkocht worden.

Het hielp echter niet dat Trump importtarieven ging heffen op staal en aluminium. Het kan een begin van een handelsoorlog ontketenen. Gary Cohn, de hoogste economische adviseur in de staf van Trump, trok vrijwel direct zijn conclusies, en kondigde zijn vertrek aan. Hij werd gezien als een groot voorvechter van vrijhandel. Als Trump zijn plannen verder uitbreidt, zal onder andere Europa maar zeker ook China meer tegenmaatregelen nemen. In ieder geval veroorzaakten zijn plannen een nieuwe daling op de aandelenmarkten.

Het is lastig in te schatten wat het uiteindelijke effect zal zijn. In Europa wordt gedacht dat dergelijke heffingen een negatief effect hebben op de economische groei. Trump en de zijnen denken juist dat de importheffingen positieve effecten kunnen hebben op een aantal onder druk staande bedrijfstakken. Daarnaast onderstreept hij zijn visie: ‘Make America great again’. Trump heeft ook heffingen aangekondigd op Chinese producten die inbreuk zouden maken op intellectueel eigendom, omdat zij gemaakt zouden zijn op basis van Amerikaanse kennis en technologie. Het zal gaan om circa $ 5060 miljard. China heeft al aangegeven tegenmaatregelen te nemen. Dat roept steeds weer nieuwe reacties op, waardoor een internationale handelsoorlog steeds dichterbij komt.

OVERTROFFEN VERWACHTINGEN

Zowel Amerikaanse als Europese bedrijven overtroffen over het algemeen de verwachtingen van analisten bij het bekendmaken van de cijfers over 2017. Met name IT-aandelen deden het bijzonder goed. Beleggers zien IT momenteel als een structurele groeisector met thema’s als Kunstmatige Intelligentie, Robotica en Internet of Things. Daar verandert de huidige sell-off die begon na het Facebookschandaal niets aan!

De sterke wereldwijde economische groei, de lage rente in historisch perspectief en de te verwachten winstgroei van (beursgenoteerde) bedrijven rechtvaardigen nog steeds onze positieve blik op aandelen. Omzet- en winststijgingen, aandeleninkoop en dividendverhogingen zijn dagelijks aan de orde. Aandelen zijn zoals eerder gezegd zeker niet goedkoop op basis van onder andere koers-winstverhoudingen. Het is en blijft echter belangrijk om te beseffen dat er ook een scenario bestaat van zware verliezen. De koersen staan wel vaker in perioden onder druk. De MSCI Europe liet echter in de afgelopen 38 jaar slechts 8 keer een verlies zien in een kalenderjaar. Er is gelukkig nog geen sprake van een gekte of een manie of een euforische stemming. Het lijkt erop dat we nog steeds in een Goldilocks-beursscenario zitten. De daling aan het einde van het 1e kwartaal maakt aandelen weer aantrekkelijker.

Conclusies

De economische groei is stevig, maar zorgt niet voor oververhitting. Hoewel de Amerikaanse economie in een latere fase van de cyclus zit, is de kans op een recessie in de komende tijd niet groot. De werkgelegenheid neemt nog steeds toe en dat geldt in algemene zin ook voor de bedrijfswinsten. De inflatie blijft naar verwachting binnen de perken.

Protectionisme, deglobalisering, minder internationale samenwerking en afnemende integratie leiden normaliter tot meer inflatie. Daarentegen maken technologie, automatisering en robotisering het mogelijk om de arbeidskosten per eenheid product omlaag te brengen en dat bedrijven minder afhankelijk worden van de verschillen in loonkosten (China versus Duitsland om maar een voorbeeld te noemen). Voor robots geldt in algemene zin dat hetzelfde uurtarief wordt betaald.

Als het economisch een keer minder zal gaan, is de selectie van vermogenstitels belangrijker dan in tijden van hoogconjunctuur en daarmee moet men niet te laat zijn. Gebruik van opties om het vermogen te beschermen of in ieder geval de verliezen te beperken tijdens (tijdelijke) dalingen kunnen raadzaam zijn.