Elkaar leren kennen

Eén van onze DSI Beleggingsadviseurs brengt uw financiële positie en doelstellingen in kaart. Dat gaat verder dan alleen uw beleggingen. Onderdeel van deze inventarisatie zijn uw persoonlijke wensen, eisen, risicohouding en beleggingservaring. Uw totale financiële situatie dus, waarbij we ook veel voorkomende vragen behandelen.

  • Moet ik mijn hypotheek aflossen of juist niet?
  • Wanneer laat ik mijn lijfrente ingaan?
  • Moet ik mijn vermogen vanuit mijn B.V. naar privé halen?
  • Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik er niet meer ben?

Beleggingsbeleid vaststellen

Op basis van de inventarisatie en scenario-analyse stellen wij een beleggingsprofiel en persoonlijk financieel plan op. Dit resulteert in uw persoonlijke beleggingsbeleid. In dit beleid wordt ook uw risicoprofiel en rendementsdoelstelling vastgesteld.

Vervolgens vult uw persoonlijke vermogensbeheerder uw beleggingsportefeuille in, onderhoudt deze, onderneemt waar nodig actie en spreekt u op regelmatige basis bij over de ontwikkelingen.

De portefeuille bestaat niet uitsluitend uit aandelen of obligaties. Er is ook ruimte voor beleggingen in beursgenoteerd vastgoed, converteerbare obligaties en alternatieve beleggingen. Wij sluiten beleggingen uit waarvan het verlies groter kan zijn dan de inleg.

De portefeuille bestaat niet uitsluitend uit aandelen of obligaties

Uw vermogen beheren

Wij houden de ontwikkelingen op de financiële markten, beurzen en uw portefeuille dagelijks nauwlettend in de gaten. Wij spelen proactief in op veranderingen in de markt, maar geheel volgens het beleggingsbeleid dat wij samen hebben vastgesteld. U geeft het werk niet voor niets uit handen; u wilt er zelf niet mee bezig zijn.

U geeft zelf aan hoe vaak u contact met ons wilt om de stand van zaken en de ontwikkelingen te bespreken. U kunt ons altijd bereiken om uw vragen te beantwoorden of veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie te delen. Hier passen wij uw beleggingsportefeuille op aan. Zo behouden we samen de optimale verhouding tussen risico en rendement.

Vermogensplanning

Vermogensplanning is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer.
Vermogensplanning geeft u een blik op de toekomst. Door het in kaart brengen van uw vermogen en uw (toekomstige) inkomen wordt duidelijk of u uw financiële doelen en wensen kunt bereiken. Of dat er wellicht een koerswijziging nodig is. Met Vermogensplanning kun je niet vroeg genoeg beginnen.

DGA & Beleggen voor pensioen

Veel DGA’s hebben hun pensioen afgekocht. Misschien fiscaal aantrekkelijk, maar vaak resteert dan straks alleen de AOW als oudedagsvoorziening. Ook de omzetting naar de ODV ging gepaard met een substantiële verlaging van het uiteindelijke pensioen. En voor de groep die het pensioen heeft bevroren, kan geen toekomstige opbouw meer in de BV plaatsvinden.

Hoe kan de DGA nu zijn oudedagsvoorziening op een fiscaal aantrekkelijke wijze vormgeven?

Beschermd Beleggen

De waarde van uw belegging kan fluctueren en de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wel kunnen wij u beschermen middels Beschermd Beleggen. Met Beschermd Beleggen wordt bij de aankoop van aandelen het risico grotendeels afgedekt; zie het als een verzekering.

Deze manier van beleggen is bijzonder in de wereld van vermogensbeheer. Wij behoren tot een select groepje vermogensbeheerders dat Beschermd Beleggen aanbiedt als dienst.

 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Velthuyse • Mulder © 2024