Wat is duurzaam beleggen?

De definitie van duurzaam beleggen lenen wij graag van de De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling: 'Een duurzaam belegger houdt zich bezig met de effecten van zijn beleggingen op de samenleving.'

Zoals een duurzaam belegger betaamt, houden wij naast financieel rendement ook rekening met de zogenaamde ESG-overwegingen. ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (bestuur).

‘Een duurzame belegger houdt zich bezig met de effecten van zijn beleggingen op de samenleving. Vaak wordt dit ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen of ethisch beleggen genoemd.’
Maar zoals u in dit artikel zult lezen, is duurzaam beleggen een ruim begrip. Zo geldt bijvoorbeeld bij maatschappelijk verantwoord beleggen dat controversiële beleggingen bewust gemeden worden. Er zijn dan ook meerdere manieren om binnen uw beleggingsportefeuille duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen een rol te laten spelen.

Hoog potentieel rendement

Velen denken dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. Dit blijkt echter niet zo te zijn - dit zeggen wij uit ervaring en dit is ook vastgesteld door de VBDO. Duurzame ondernemingen zijn vaak beter voorbereid op de toekomst en hebben hun beleid en organisatie veelal tot in de puntjes op orde. Dat heeft een positief effect op de resultaten van de onderneming en daarmee op het rendement.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Ook duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen was vijf jaar geleden nog een niche waar veel beleggers niet bijzonder actief in waren. Maar in de afgelopen tijd is er bij veel Nederlandse beleggers een hoop veranderd. Zo blijkt ook uit verschillende studies. Want wat blijkt, maar liefst 72 procent van de Nederlandse ondervraagden vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden. Dit is dus speciaal voor u geschreven als uw huidige beleggingsportefeuille het eerste duurzame fonds nog moet toevoegen. Maar ook wanneer u op het punt staat uw behaalde rendement in relatie tot de fondsen in uw portefeuille eens kritisch tegen het licht te houden.

Duurzaamheid is afhankelijk van gehele bedrijfskolom

Beursgenoteerde bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in het produceren van alcohol, tabak, wapens, of een bedrijf dat kinderen voor zich laat werken, worden uitgesloten. Dit lijkt misschien een eenvoudige constatering, maar toch is dit vaak lastiger dan in eerste instantie gedacht. Want of een bedrijf al dan niet het stempel maatschappelijk verantwoord krijgt, is zeker niet volledig in handen van het bedrijf zelf. De hele bedrijfskolom, dus de keten vanaf het eerste geproduceerde onderdeel tot de verkoop van het eindproduct, wordt hierbij onder de loep genomen.

De vraag die hierbij gesteld moet worden is: ‘Werken de toeleveranciers en andere schakels in de keten van een specifiek bedrijf ook wel volgens de juiste criteria?’ Uitsluiting van wapenfabrikanten omvat dus niet per definitie ook altijd de producenten van specifieke wapenonderdelen. Daarentegen zijn bepaalde investeringen, zoals het beleggen in clusterbommen, in Nederland bij wet verboden. Maar verder is het aan beleggingsinstellingen zelf om invulling te geven aan het thema ‘duurzaam’. Maar met de vrijheid die het begrip duurzaam beleggen de toehoorder geeft, betreffende zijn of haar eigen interpretatie, rijst ook de vraag: ‘Hoe duurzaam is duurzaam beleggen dan eigenlijk echt?’

De duurzaamheid van duurzaam beleggen

Gelukkig zijn er ESG-criteria die u helpen bij het maken van specifieke beleggingsbeslissingen. Deze criteria bieden u als belegger de mogelijkheid om voorafgaand aan beleggingsbeslissingen te zien of een bedrijf zich houdt aan afspraken over de rechten van de mens, arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, klant- en productintegriteit.
Maar ook hier weer is het erg lastig te bepalen hoe zwaar de ESG-criteria meewegen in de diverse fondsen.

Fondsbeheerders hebben namelijk de vrijheid om bedrijven die tekortschieten op bepaalde punten toch op te nemen. Een acceptatie die uiteraard dan wel gepaard moet gaan met heldere afspraken en voorwaarden aangaande de essentiële verbeterpunten. Ondanks het feit dat er dus redelijk veel vrijheid voor beleggingsinstellingen is om zichzelf duurzaam te noemen, wint de duurzaamheidstrend enorm aan populariteit. De voordelen van duurzaam beleggen zijn namelijk niet alleen van morele, maar ook zeker van een niet te onderschatten fiscale aard.

Fiscale voordelen duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is een nobel streven. Maar de intrinsieke financiële overweging mag natuurlijk niet ontkend worden. Onderaan de streep wilt u als belegger vooral meer rendement behalen dan op uw spaarrekeningen. Dus als u middels uw duurzame beleggingsportefeuille zo ook nog eens een steentje bijdraagt aan een betere wereld, dan is dat mooi meegenomen.

Uw fiscale voordelen bij sparen en beleggen

Om de overweging tussen duurzaam en niet-duurzaam positief te stimuleren, heeft de fiscus besloten u als belegger te belonen bij een duurzame spaar- en beleggingskeuze. Want kiest u voor een duurzaam alternatief, dan beloont de fiscus u met een voordeel dat in 2018 kon oplopen tot 1,31%. Door te sparen of te beleggen middels duurzame producten betaalt u namelijk een lager percentage vermogensrendementsheffing, vergezeld van een extra heffingskorting.

Goedgekeurd door de fiscus?

Let er wel op dat wanneer u kiest voor groensparen of om duurzaam te investeren, het bovenstaande fiscale voordeel enkel geldt, wanneer u dit doet in door de fiscus goedgekeurde en duurzame projecten. Naast het ‘groensparen’ zijn er ook andere beleggingsfondsen en -producten die een goedkeuring van de Belastingdienst genieten. Deze lijst wordt door de Belastingdienst actueel gehouden. Hier zijn enkel beleggingen in fondsen geselecteerd die deelnemen in projecten voor milieubescherming.

Voor deze goedgekeurde beleggingen geldt een vrijstelling, waardoor u dus aanzienlijk minder belasting over uw vermogen in Box 3 betaalt. Hierbij geldt wel dat er een maximum zit aan deze vrijstelling. Er zijn echter steeds minder fondsen die dit belastingvoordeel genieten. Verderop in dit artikel leest u dan ook wat interessante alternatieven hiervoor kunnen zijn om toch duurzaam te kunnen beleggen binnen uw portefeuille.

Risico's van duurzaam beleggen

Het is wellicht niet het eerste wat u zou verwachten, maar uit onderzoek blijkt toch echt dat ESG-factoren positieve gevolgen hebben op risico’s en daardoor het rendement van duurzame fondsen. Actief aandeelhouderschap is dus een kans voor beleggers en pensioenfondsen om duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijfsvoering steeds verder te stimuleren. Zo blijkt ook uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank, dat concludeert dat meer dan 90 procent van de pensioenfondsen, met een vermogen van bijna € 1.500 miljard, inmiddels een duurzaam beleggingsbeleid hanteert. Wanneer dit bedrag verantwoord en actief ingezet wordt, kan dit niet onopgemerkt blijven in de strijd tegen klimaatverandering. Maar onderzoek laat ook zien dat bedrijven met een focus op milieubeheer meer winst genereren en sneller groeien. De reden hiervoor is dat door de toenemende aandacht voor ESG-factoren bedrijven risicoverlagend werken, waardoor de kans op een structureel financieel rendement aanzienlijk vergroot wordt.

Rendement duurzaam beleggen

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan dus op de lange termijn zeker niet altijd ten koste van het rendement.

De onafhankelijke fondsenvergelijker Morningstar onderzoekt de zogenaamde Morningstar Sustainability Index Family. Dit zijn de 20 fondsen die het hoogst scoren op de ESG-criteria. Uit dit onderzoek blijkt dat vanaf de startdatum in december 2009 tot en met eind 2017 de Morningstar Europe Sustainability Index een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,1% heeft geboekt. Terwijl de niet-duurzame Morningstar Europe Large-Mid Cap Index slechts 8,7% rendeerde.
Nu gaat het bij Morningstar om beleggingsfondsen opgebouwd uit Europese aandelen waarbij ook een actief beleid gevoerd wordt. Investeert u rechtstreeks in aandelen, dan is de Dow Jones Global Sustainability Index (DJSI) voor u een betere maatstaf. Dit is sinds 1999 een indexering van internationale ondernemingen die duurzaamheid als beleidspunt hebben opgesteld.

Onder de grootste wegingen zijn sinds februari 2018 bedrijven te vinden als Microsoft, Nestlé, Citigroup en Samsung Electronics. In totaal omvat deze index circa 318 bedrijven wereldwijd.

Maar het is goed om hierbij rekening te houden met de technische ontwikkelingen van de laatste jaren. Ontwikkelingen zoals machine-learning, waardoor de risico’s van mogelijk interessante beleggingen voorafgaand steeds beter inzichtelijk te maken zijn. Door steeds nauwkeuriger de risico-rendementsverhouding te bepalen en zo risico’s zo ver mogelijk uit te sluiten, neemt ook het rendement toe. Simpelweg aannemen dat duurzaam beleggen altijd ten koste gaat van het rendement is dan ook zeker niet juist.

Duurzaam beleggen en de benchmarks

Hierbij wordt er natuurlijk ook naar de beleggingsfondsen met het beste duurzame beleggingsbeleid gekeken. De VBDO voert hiervoor benchmarks uit in de financiële sector en in het bedrijfsleven. Jaarlijks doet de VBDO per sector onderzoek naar de best presterende bedrijven en organisaties. Op de site van het VBDO vindt u meer informatie over actuele benchmarks en kunt u diverse interessante publicaties downloaden.

Essentiële inzichten voor duurzame beleggers

Ons advies is fondsen daarom altijd kritisch en met enige reserve te benaderen. Omdat het de aanbieders vrij staat een fonds als duurzaam te betitelen, worden veel beleggers met een duurzame ambitie door grootbanken bewust op het verkeerde been gezet.

Voorbeelden hiervan zijn legio:

• De Rabobank wint de Liegebeestverkiezing 2018
• ING knijpt een maatschappelijk oogje dicht bij criminele activiteiten
• 5 grootbanken willen niet langer meewerken aan het platform ‘Eerlijke Bankwijzer’

Wat vindt Velthuyse • Mulder

“Binnen de duurzaamheidstrend zijn er dus zeker voordelen te behalen. Maar houdt u er alstublieft wel rekening mee dat het nog steeds noodzaak is om binnen uw beleggingsportefeuille een gedegen spreiding aan te brengen over verschillende assets, sectoren, regio’s en valuta. Het is dus zeker niet raadzaam om enkel vanwege het fiscale voordeel uw geld in één belegging te investeren. Daarnaast zijn er dus veel meer duurzame beleggingen op basis van de eerdergenoemde ESG-criteria dan dat er fondsen zijn waarvoor de fiscale voordelen gelden.”

“Bij Velthuyse • Mulder zijn wij van mening dat wanneer u als belegger bewust duurzaam wilt beleggen, u erop moet kunnen vertrouwen dat uw beleggingen ook echt duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. De enige manier om dit te doen, is om aandelen en obligaties individueel door te lichten en te beoordelen. Dit kunt u zelf doen of tezamen met een van onze specialisten.”

Kiest u voor een samenwerking met ons kantoor, dan speelt u met uw vermogen ook actief in op wereldwijde ontwikkelingen. Door deze aanpak kiezen we er bijvoorbeeld voor om specifiek in een bepaalde markt, sector of regio te beleggen, of juist bewust niet. Dit biedt u als grote voordeel dat actualiteiten altijd veel nauwkeuriger en strategischer doorgevoerd worden in uw portefeuille. Zo zijn wij in staat heel gericht voor u de ideale portefeuille samen te stellen die perfect past bij uw persoonlijke doelstellingen, waarden en normen. Waarbij we uiteraard ook rekening houden met de eventuele (periodieke) onttrekkingen ten behoeve van bijvoorbeeld uw inkomen of pensioen.

Beursbericht Herfst 2020

Ieder kwartaal blikken wij terug op de beurs en proberen we de belangrijkste gebeurtenissen voor u te duiden.

Lees meer

Amerikaanse presidentsverkiezingen Trump Biden en de beurs

Biden of Trump? Wat betekent dit voor uw beleggingsportefeuille?

Lees meer
Velthuyse • Mulder © 2021