Vermogensbeheer bij Velthuyse · Mulder

  • Sparren met uw eigen vermogensbeheerder
  • Samen bepalen hoe we uw geld gaan beleggen
  • Vergoeding op basis van resultaat
  • Persoonlijk financieel plan

Wij zijn niet alleen uw vermogensbeheerder, maar uw financiële partner. Wij helpen u ook met een (tweede) hypotheek en persoonlijk financieel plan. Het opbouwen of uitkeren van uw pensioen en allerhande financiële vraagstukken.

Onafhankelijk vermogensbeheer

Na mooie koerswinsten is het beleggingsbeleid van groot belang. Wat wordt er binnen uw portefeuille gedaan om de winsten te beschermen en mogelijke verliezen te beperken? Veel grootbanken benutten niet alle mogelijkheden. Er wordt weinig initiatief genomen en cliënten horen maandenlang niets van hun beheerder. Zij hebben hun cliënten immers al volledig belegd volgens ‘het model’ dat van tevoren vaststaat. De vraag werpt zich dan ook terecht op of u beter af bent bij uw bank of bij een gespecialiseerde onafhankelijke vermogensbeheerder voor het vakgebied beleggen.

Individueel beleggen

Bij individueel beleggen wordt de beleggingsportefeuille opgebouwd op basis van uw specifieke wensen en persoonlijke situatie. Alleen individueel vermogensbeheer mag dus het label 'maatwerk' dragen.

  • Samen met uw vermogensbeheerder van Velthuyse · Mulder maakt u keuzes over de inrichting van uw beleggingsportefeuille. De beleggingsstrategie hangt af van uw financiële situatie, risicohouding en doelstellingen.
  • Deze strategie wordt vervolgens uitgevoerd door uw persoonlijke vermogensbeheerder met wie u regelmatig telefonisch, per mail of persoonlijk contact heeft.
  • Belangrijk om te weten is dat individueel vermogensbeheer zo specifiek is, dat verandering in uw situatie van invloed kan zijn op uw beleggingsprofiel. Houd uw vermogensbeheerder daarom actief op de hoogte van de aankoop van een tweede huis, een huwelijk of uw pensioen. Dit verwerken we dan samen in uw persoonlijk financieel plan zodat we daar de individuele beleggingsstrategie op kunnen aanpassen.

Uniek met Beschermd Beleggen

De waarde van uw belegging kan fluctueren en de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wel kunnen wij u beschermen middels Beschermd Beleggen. Met Beschermd Beleggen wordt bij de aankoop van aandelen het risico grotendeels afgedekt; zie het als een verzekering.

Deze manier van beleggen is bijzonder in de wereld van vermogensbeheer. Wij behoren tot een select groepje vermogensbeheerders dat Beschermd Beleggen aanbiedt als dienst.

Wij overtuigen u graag voor ons te kiezen

De keus is niet zo ingewikkeld: wij zijn onafhankelijk en beleggen individueel. Dat betekent dat we geen dubbele agenda hebben en speciaal voor u bepaalde aandelen en obligaties kopen en niet in standaard (huis)fondsen beleggen. We zijn lid van toonaangevende instanties, zijn meerdere malen genomineerd en staan onder toezicht van de autoriteiten.

 

Wilt u weten meer weten over onze dienstverlening?

Velthuyse • Mulder © 2024