Pensioen in eigen beheer afgeschaft

Vanaf 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk pensioen in de eigen BV op te bouwen.
In de periode 2017-2019 stond de DGA nog voor de keuze:

 • 1. AFKOPEN - Het pensioen met een belastingkorting af te kopen en de fiscale reservering aan zich zelf uit te keren
 • 2. OMZETTEN - Het pensioen om te zetten in een pensioenspaarpot de zgn. oudedagsverplichting (ODV)
 • 3. BEVRIEZEN - Het pensioen in eigen beheer “bevriezen“ en laten staan zonder verdere opbouw.
 • Veel DGA’s hebben hun pensioen afgekocht. Misschien fiscaal aantrekkelijk, maar vaak resteert dan straks alleen de AOW als oudedagsvoorziening.
  Ook de omzetting naar de ODV ging gepaard met een substantiële verlaging van het uiteindelijke pensioen. En voor de groep die het pensioen heeft bevroren, kan geen toekomstige opbouw meer in de BV plaatsvinden.

  Dus is het de vraag hoe de DGA nu zijn oudedagsvoorziening op een fiscaal aantrekkelijke wijze kan vormgeven. Dat kan op twee manieren:

 • 1. Pensioen afsluiten bij een verzekeraar
 • 2. Een privépensioen regelen middels banksparen
 • Een pensioen afsluiten bij een verzekeraar

  De BV kan een pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar. Dan moeten er vaste afspraken gemaakt worden qua premiebetaling, eventueel aanvullend nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd aan de hand van de premie-inleg en op de pensioendatum is de DGA verplicht van dit kapitaal een levenslang pensioen aan te kopen. De uitkering stopt na overlijden van de DGA en eventuele partner.

  Een privépensioen regelen middels banksparen

  Een alternatief voor het afsluiten van een pensioenregeling bij een verzekeraar is een fiscaal aftrekbare spaarregeling aan te gaan bij een bank of vermogensbeheerder. Onder bepaalde voorwaarden is de inleg van de spaarregeling fiscaal aftrekbaar. Bij een inkomen van bijvoorbeeld € 75.000,00 is dit een bedrag van jaarlijks ruim € 8.000,00. Op de pensioendatum moet het gespaarde bedrag in termijnen worden uitgekeerd. Een belangrijk voordeel is, dat de rekeninghouder een redelijk vrije keuze heeft, in hoeveel jaar de uitkering plaats moet vinden. Heeft hij € 150.000,00 gespaard dan kan dat worden uitgekeerd in bijvoorbeeld 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar. Na overlijden gaat de afgesproken uitkering altijd door naar de erfgenamen. Dus in geen enkel geval vermogensverlies bij overlijden.

  Zowel het pensioen van de verzekeraar als de uitkering middels banksparen is belastbaar inkomen.
  Fiscaal spelen er echter twee belangrijke voordelen:
  - In veel gevallen is het fiscale voordeel in de aftreksfeer hoger, dan de heffing in de uitkeringsfase.
  - De vermogenswaarde van het pensioen of bankspaarkapitaal wordt niet meegerekend voor de zgn.
  Vermogensrendementsheffing (box-3 belasting).

  Keuze pensioen bij verzekeraar of banksparen

  Voor de DGA die een vaste verplichting wenst aan te gaan en het plezierig vind dat de lasten door de BV worden gedragen, is een pensioenregeling bij een verzekeraar een goede optie. De DGA die zich niet voor een langere periode wil vastleggen voor zijn oudedagsvoorziening zou eerder kiezen voor het bankspaarproduct. Hij profiteert dan van de flexibiliteit qua inleg en ook de toekomstige uitkeringsvorm op de pensioendatum staat nog (binnen bepaalde fiscale grenzen) helemaal open. De eventuele inleg kan overigens gefinancierd worden uit een jaarlijkse dividenduitkering van de BV.

  Voordelen DGA Flexibele Lijfrente

  • Jaarlijks bepaalt de DGA óf en hoeveel hij wil inleggen op een speciale beleggingsrekening van Velthuyse • Mulder.
  • Binnen de fiscale grenzen is deze inleg aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
  • Op de pensioendatum houdt DGA de vrije keuze:
  • Een uitkering in de vorm van een vast gegarandeerd bedrag.
  • Een variabele uitkering gebaseerd op de beleggingen bij Velthuyse • Mulder.
  • Ook voor de looptijd van de uitkering kunnen op de pensioendatum nog keuzes gemaakt worden van 5 jaar tot levenslang.

  Download onze pensioenbrochure

  Velthuyse • Mulder en banksparen

  Wij kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer meestal kiest voor maximale flexibiliteit. Bent u geïnteresseerd in ons nieuwe pensioenproduct? Wij informeren u graag.

  Velthuyse • Mulder © 2024