Een grote groep Nederlanders moet zijn of haar pensioen zelf regelen. Dat zijn vooral de zelfstandige ondernemers en de DGA´s. Een pensioenproduct dat prima past bij deze doelgroep is de bancaire- of beleggingslijfrente, in de volksmond ook wel ‘banksparen’ genoemd.

Helaas is de rentevergoeding op de bancaire lijfrenterekening minimaal en dreigen we de grens van 0% nu snel te gaan halen. De lage rentestand weerhoudt menigeen van een investering in dit product.

Toch kan op basis van alleen de fiscale voordelen al een mooi rendement gehaald worden.

Nul procent rente

Praktijkvoorbeeld Heer Jansen

 • Salaris € 80.000
 • Leeftijd 52 jaar
 • Inleg bancaire lijfrente 15 jaar € 9.000
 • Rentevergoeding 0%
 • Reeds opgebouwd pensioen (inclusief AOW) € 20.000
 • Bij een constante rentevergoeding van 0% kan na 15 jaar inleg van bruto € 9.000 per jaar een bancaire uitkering worden verkregen van 15 jaar bruto eveneens € 9.000 per jaar. Met andere woorden, de heer Jansen in dit voorbeeld krijgt zijn eigen geld terug. Het voordeel komt uit de fiscale hoek. Bij een inkomen boven € 68.500 is de fiscale aftrek over de inleg 49,5%.

  Vanaf de AOW-leeftijd echter is de belastingdruk (inclusief de inkomensafhankelijke zorgpremie) tot een inkomen van zo’n € 36.000 maximaal 25%.

  De rekensom wordt dan als volgt:
  Netto-investering 15 jaar € 4.545 (€ 9.000 – fiscale aftrek 49,5%) € 68.175
  Netto-uitkering 15 jaar € 6.750 (€ 9.000 – belast tegen 25%) € 101.250
  Netto-opbrengst bij 0% rente € 33.075

  Voorbeeld 4% rendement

  Het rendement op de inleg en de uitkering kan binnen een beleggingsvariant beter zijn – maar ook slechter. Beleggen kent immers risico’s en biedt geen garantie. Bij een constant rendement van 4%* kan na 15 jaar inleg van bruto € 9.000 per jaar een uitkering worden verkregen van 15 jaar bruto € 16.200 per jaar.

  (*)Uitgaande van een verondersteld rendement van 4%. Jaarlijks wordt de hoogte van de uitkering aangepast aan het werkelijk behaalde rendement. Is het rendement meer resp. minder dan 4% dan wordt de lijfrente naar boven resp. beneden bijgesteld. Beleggen kent risico’s – u kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

  Bij een constant rendement van bijvoorbeeld 4% is het resultaat als volgt:
  Netto-investering 15 jaar € 4.545 (€ 9.000 – fiscale aftrek 49,5%) € 68.175
  Netto-uitkering 15 jaar € 12.150 (€ 16.200 – belast tegen 25%) € 182.250
  Netto-opbrengst bij 4% rendement € 114.075

  CONCLUSIE
  De fiscale hefboom zou in veel gevallen aantrekkelijk genoeg kunnen zijn om middels bijvoorbeeld banksparen toch een mooi resultaat te kunnen behalen voor de oude dag. Zelfs bij een verwacht rendement van 0% slaat de balans over naar de positieve kant. Is de keuze gemaakt voor de beleggingsvariant, dan kan de uitkomst nog veel beter zijn. Bij Velthuyse • Mulder hebben we daar een mooi product voor ontworpen: Leefrente

  Vrijblijvend advies

  Velthuyse • Mulder © 2024