Velthuyse · Mulder lijfrenterekening

Lijfrente Opbouwen: een aantrekkelijke regeling

Sinds kort bestaat bij Velthuyse · Mulder de mogelijkheid om pensioen op te bouwen middels het beleggen op een bancaire lijfrente rekening, in de volksmond ook wel banksparen of pensioensparen genoemd. Een aantrekkelijke regeling vooral vanwege de grote mate van flexibiliteit en de transparantie.

Voordelen

Een belangrijk voordeel van het bankspaarproduct is, dat de jaarlijkse inleg binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van het inkomen is en dat het opgebouwde lijfrentekapitaal buiten de vermogens rendementsheffing valt. Een ander voordeel is dat het gespaarde bedrag altijd in eigendom blijft van de rekeninghouder! Op de pensioendatum kan de rekeninghouder het gespaarde bedrag in termijnen jaarlijks laten uitkeren. Deze uitkering is dan vervolgens weer belast (overigens vaak tegen een lager tarief dan de genoten aftrek). Het gespaarde bedrag wordt altijd volledig uitgekeerd, bij overlijden van de rekeninghouder gaat het restantbedrag gewoon naar de erfgenamen.

Lijfrente Uitkeren; Leefrente - een unieke oplossing van Doelbeleggen

Leefrente van Doelbeleggen is een unieke oplossing voor de uitkerende fase van uw lijfrentes. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie en een slimme interpretatie van de fiscale wetgeving kan op een voordelige manier vermogen worden opgebouwd en begint de uitkering circa 50% hoger dan bij andere aanbieders. Lees meer

Soepel overhevelen

Wanneer u opgebouwd pensioen, fiscaal vriendelijk wilt overhevelen kan dat door middel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het PSK. Deze instellingen moeten zich bij een kapitaalsoverdracht dan aan bepaalde spelregels houden. De overdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het bedrag dat wordt overgeheveld.

Om de overdracht goed te laten verlopen en te voorkomen dat belasting moet worden afdragen over het opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen bepaalde gegevens nodig van u nodig voor de overdracht.

Welk bedrag kan ik overdragen

Velthuyse · Mulder biedt momenteel een pensioenrekening aan om belastingvriendelijk een vermogen op te bouwen om uw pensioen mee aan te vullen. Het is mogelijk om de waarde van een pensioen lijfrenterekening of -verzekering bij een andere aanbieder over te dragen. Waarde overdracht van andere producten zoals bijvoorbeeld een Gouden handdruk lijfrente kan Velthuyse · Mulder niet accepteren.

Wanneer u vermogen aan ons wilt overdragen, neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag verder.

Hoe werkt het?

Om het vermogen bij ons over te hevelen naar een andere aanbieder, hebben wij de onderstaande documenten nodig.

- Het PSK overdrachtsverzoek
- Kopie paspoort of Identiteitskaart

Toesturen kan als scan of foto van uw smartphone via e-mail of per post naar:

E-mail info@vmvb.nl
Bezoekadres Dorpsstraat 34, 1182 JE Amstelveen
Postbus 8070, 1180 LB Amstelveen
Antwoordnummer 3030, 1180 VL Amstelveen

Na ontvangst van de documenten nemen wij contact op met de partij waar het vermogen naar toe moet. Dit zal dan binnen 14 dagen fiscaal geruisloos worden overgedragen. Indien de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag. Als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

Extra documenten?

In sommige gevallen hebben wij als overdragende partij aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden. Zonder dit aanvullende document mogen wij uw kapitaal niet naar een andere partij overboeken.

- Nieuwe partij neemt niet deel aan PSK (Vrijwaringsverklaring nieuwe partij)
- Overlijden (Akte van overlijden en verklaring van erfrecht)
- Volmacht (Bewijs van volmacht)
- Echtscheiding (Echtscheidingsconvenant)

Wie nemen er deel?

De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen.

Doelbeleggen neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK. Meer informatie over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht vindt u via de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Beursbericht Herfst 2019

Wat gebeurde er in Q3 op economisch en geopolitiek gebied? In dit beursbericht proberen we het voor u te duiden. Tevens verstrekken we fiscale ...

Lees meer

Beursbericht Prinsjesdag 2019

Zoals altijd worden in september de financiële plannen voor volgend jaar bekend gemaakt. Op het eerste oog leek het een saaie Prinsjesdag te worden, ...

Lees meer
Velthuyse • Mulder © 2020