Wat betekent vermogensplanning?

Op dit moment heeft u het wellicht prima voor elkaar. Maar hoe gaat dat in de toekomst? Gaat uw vermogen zorgen voor het vervullen van al uw doelen? Of komt u een stuk vermogen tekort als u op de huidige manier doorgaat met beleggen? Door vermogensplanning kunt u dit duidelijk inzichtelijk maken. Het gaat om uw doelen op termijn, niet om de waan van de dag op de beurzen.

Wat zijn uw doelen in de toekomst? Stoppen met werken op de leeftijd van 62 jaar? Een mooie vakantiewoning kopen waar u elk jaar heen kunt? Of wellicht de studie van uw kleinkind bekostigen? In welke fase van het leven u zich nu bevindt, de doelen voor de toekomst komen niet vanzelf. Die vereisen onderhoud. En dat onderhoud hoeft u niet alleen te bedenken. Daarvoor kunt u de hulp inroepen van een Vermogensplanner.

Analyseren, adviseren en beheren

De Vermogensplanner brengt de totale situatie van uw vermogen in kaart. Niet alleen de saldi op uw bank- en beleggingsrekening, maar ook uw onroerend goed, uw eventuele onderneming en familie worden meegenomen. En uit het in kaart brengen van uw vermogen volgt een gedegen advies. Want wat wilt u met uw vermogen? Moet het groeien of heeft u een bepaald deel van uw vermogen nu reeds nodig voor het levensonderhoud? Het advies is niet het einde van onze dienstverlening. In regelmatige gesprekken bekijkt de vermogensplanner samen met u of u op de goede weg bent en blijft.

Verschil tussen vermogensplanning en financiële planning

Financiële planning is een heel breed terrein. Daaronder vallen onder andere inkomensplanning, vermogensplanning en estate planning. Vermogensplanning is dus een vorm van financiële planning, gericht op het vermogen en het onderzoekt of het vermogen genoeg is voor het behalen van uw doelen.

Taken / verantwoordelijkheden vermogensplanner

Zoals hierboven al vermeld, is het de taak van een Vermogensplanner om voor de klant, in welke fase van het leven deze zich ook bevindt, het voor hem of haar optimale plan te maken om de financiële doelen te bereiken. En dit in samenspraak met de klant, door te bespreken wat voor de klant belangrijk is in de toekomst. Maar, ook erg belangrijk, een vinger aan de pols te houden of de beleggingen die uit het plan volgen werkelijk voldoen.

Vermogensplanning interessant voor u?

Vermogensplanning is geschikt voor iedere belegger die vooruit wil kijken. Voor degenen die duidelijke doelen hebben met hun vermogen. En die de hulp van Velthuyse • Mulder bij het bereiken van die doelen omarmen. En dan maakt het niets uit in welke levensfase u zich bevindt. Of u nu 30 jaar bent, en net gestart bent in uw droombaan. Of vlak voor het pensioen staat en uw vrij besteedbare vermogen wilt gebruiken voor een goed pensioen.

Onafhankelijk vermogensbeheer

Velthuyse • Mulder © 2024