Geld investeren bij beleggingskantoor of bij uw bank?

Geld investeren bij beleggingskantoor of bij uw bank?

Lees dit artikel zodat u gefundeerd die financiële partner kiest, die past bij uw doelen en vertrekpunt.

Geld investeren klinkt eenvoudig. Maar wanneer u besluit om een gedeelte van uw opgebouwde vermogen te investeren, valt er daarna nog een hele hoop te kiezen. De eerste keuze die u maakt is of u dit geheel zelfstandig gaat doen of samen met een beleggingsadviseur? Bij beleggers die kiezen voor het uitbesteden van hun beleggingen heerst er nogal eens onduidelijkheid over het fundament waarop zij de keuze van hun adviseur baseren. Dit artikel is dus speciaal voor u geschreven als u reeds geld investeert, of op het punt staat geld te gaan investeren. Want na het lezen van dit artikel weet u exact wanneer het verstandig is te kiezen voor een adviseur van uw bank. Maar ook wanneer uw doelen en vertrekpunt meer aansluiten bij een beleggingsadviseur van een gespecialiseerd beleggingskantoor.

Geld investeren begint met DSI toets

In 1999 heeft de financiële sector het Dutch Securities Institute (DSI) opgericht. Het doel van de stichting DSI is het streven naar een financiële sector zonder incidenten, die gedragen wordt door vakbekwame professionals. Dit zodat eenieder zorgeloos kan vertrouwen op de kennis en kunde van de financiële instelling van zijn of haar keuze. In uw specifieke geval voorkomt de DSI dus dat u mogelijk uw geld onbedoeld toevertrouwt aan een daartoe onbekwaam persoon.

DSI als proactieve toezichthouder

Binnen DSI werken de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank en de brancheorganisaties uit de financiële sector nauw samen aangaande personeelsscreening, certificeringen en tuchtrecht.

Certificering DSI biedt vertrouwen

De bank, beleggingskantoren en alle overige financiële instellingen die voldoen aan de eisen van DSI krijgen een certificaat. Certificaathouders worden daarna aanhoudend gescreend op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Zo wordt bij onrechtmatigheden een beleggingsadviseur bijvoorbeeld 3 jaar met zijn volledige naam als ongeschikt benoemd in het Openbaar Register van DSI.

Toets beleggingsadviseur altijd in Openbaar Register

Om er dus voor te zorgen dat u uw geld investeert bij een vakbekwame en betrouwbare partner is door DSI een openbaar register  in het leven geroepen. Het advies is dan ook altijd, voor u uw eerste euro toevertrouwd aan een beleggingsadviseur, de registratie en certificering in dit Openbaar Register zorgvuldig te verifiëren. Maar let op, het DSI kent meerdere certificeringen.

Goed beleggingsadvies begint met juiste DSI certificering

Sinds 3 januari 2018 moet iedere beleggingsadviseur die zowel professionele als niet professionele beleggers adviseert voldoen aan meer specifieke eisen dan voorheen. De European Securities & Markets Authority (ESMA) heeft deze eisen opgesteld. Deze eisen worden binnen de verschillende DSI certificeringen ESMA-richtsnoeren genoemd.

DSI certificeringen voor niet-professionele beleggers

Nu schrijven we dit artikel, zoals in het begin benoemd, expliciet voor de niet-professionele belegger. Om het nu allemaal niet ingewikkelder te maken dan het is, lichten we daarom slechts 2 van de 11 verschillende DSI certificeringen hieronder nader toe. Dit zijn namelijk slechts de 2 certificeringen die relevant zijn voor u als niet-professionele belegger. Hiermee bepaalt u namelijk eenvoudig of de beleggingsadviseur die u op het oog heeft volgens DSI bekwaam is te handelen, kijkende naar uw doelen en financiële vertrekpunt. Maar het laat u ook zien of het wellicht beter is dat een andere beleggingsadviseur dan uw huidige, het beheer over uw vermogen en beleggingen overneemt.

DSI beslisboom certificering - vermogensbeheer Velthuyse Mulder

DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail (ESMA)

Dit is de korte beschrijving van het DSI certificaat zoals dat op de website van DSI terug te lezen is:

 “De adviseur beleggen standaard retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende standaard beleggingsoplossingen die zijn geïnitieerd door een gekwalificeerde derde.”

Draagt uw adviseur de DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail (ESMA) certificering, is deze bevoegd u slechts te adviseren over standaard beleggingsoplossingen. Deze standaard beleggingsadviseur vindt u veelal terug bij de bekende banken in Nederland. De beleggingsadviseur heeft een aantal standaard beleggingsoplossingen van alleen die specifieke bank in zijn of haar portfolio. Aan u aansluitend de keuze, welke standaard oplossing u het meest aanspreekt.

Lees meer over de eisen die DSI stelt aan beleggingsadviseurs met DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail (ESMA) certificering.

DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA)

Dit is de korte beschrijving van het DSI certificaat zoals dat op de website van DSI terug te lezen is:

 “De adviseur beleggen maatwerk retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.”

Draagt uw adviseur de DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA) certificering, is deze bevoegd u te adviseren over alle bekende standaard beleggingsoplossingen. Maar daarnaast kan en mag deze beleggingsadviseur u ook een maatwerk beleggingsoplossing aanbieden. Een maatwerk beleggingsadviseur vindt u veelal terug bij gespecialiseerde beleggingskantoren. Gebaseerd op zowel jarenlange praktische als theoretische kennis en ervaring, stemt hij of zij het voorstel perfect af op uw doelstellingen en financiële vertrekpunt.

Lees meer over de eisen die DSI stelt aan beleggingsadviseurs met DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail (ESMA) certificering.

Geld investeren in standaard - of maatwerk beleggingsproducten?

De keuze voor een standaard of juist een maatwerk beleggingsoplossing is afhankelijk van uw doelen en financiële vertrekpunt. Maar gezien het feit dat een beleggingsadviseur met een DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA) certificering u beide oplossingen kan en mag adviseren is dit wellicht altijd de beste eerste gesprekspartner. Met wie u uiteindelijk dit eerste gesprek aangaat is volledig aan u. Als u ons en uzelf maar belooft altijd gebruik te maken van het Openbaar Register van DSI. Want iemand vinden om uw geld te investeren is absoluut eenvoudig. Maar zoals u na het lezen van dit artikel weet, is de ene beleggingsadviseur zeker de andere niet.

Gratis Checklist aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang een checklist om te bepalen of uw huidige manier van beleggen nog wel de juiste is.