Wilt u direct het hele artikel lezen?

DE GEVOLGEN VAN EEN DICHTE GASKRAAN EN DE AFSCHAFFING VAN DE DIVIDENDBELASTING

Op het eerste oog lijkt het een saaie Prinsjesdag te worden. Ja, er worden wat zaken bekend voor 2019. En het tipje van de sluier van 2020 wordt zelfs gelicht, al was het maar omdat dat nodig is voor de Belastingdienst zelf. Maar verder, verder lijkt het saai. En toch, twee onderwerpen uit de aanstaande Miljoenennota verdienen de aandacht van de belegger, van u: het verder dichtdraaien van de gaskraan en het afschaffen van de dividendbelasting. Wat u er ook van vindt, als mens en als belegger hebben die twee zaken gevolgen.

Hieronder leest u de belangrijkste onderwerpen uit het artikel. Mocht u het gehele artikel willen lezen, klik dan op de button 'Ja, graag' hierboven.

GRONINGEN DICHT ALS GASVELD, DAT HEEFT GEVOLGEN VOOR U

Het gasdossier van Groningen is simpelweg een hoofdpijndossier voor Den Haag. En eerlijk is eerlijk: er zijn ook wel hele flagrante fouten gemaakt. Met als meest in het oog springende feit november 2017, als de Raad van State de gaswinningsbesluiten voor Groningen vernietigt. De Nederlandse Staat heeft te weinig oog gehad voor de veiligheid van de Groningers, zo oordeelt de RvS. Pijnlijk, helemaal nu deze Prinsjesdag beleid uit schuldgevoel wordt gemaakt. Zo stapelen de fouten zich op.

FORS GEPROFITEERD

Even voor de duidelijkheid: Nederland heeft fors geprofiteerd van de gaswinning, in het bijzonder in Groningen. Sinds 1963 heeft de Groningse gasbel de Staat € 265 miljard opgeleverd. Zo blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer. De
afgelopen decennia hebben verschillende ministers van financiën dus flinke gasbaten mogen optellen bij de Rijksbegroting.

Decennialang was de gaswinning een stabiele inkomstenbron voor de Nederlandse begroting. Het kabinet hield vanaf 2012 rekening met teruglopende gasbaten, maar de verwachting was destijds dat de gasbaten dit jaar nog altijd € 10,0 miljard groot zouden zijn.

Niets is minder waar gebleken. In plaats van € 10,0 miljard ontvangt het kabinet dit jaar naar verwachting slechts € 2,1 miljard aan totale gasbaten. Voor volgend jaar gaat het kabinet uit van een verdere daling tot € 1,9 miljard. De schatkist ontvangt zo, ten opzichte van de verwachting bij de start van het vorige kabinet in 2012, jaarlijks ruim € 8 miljard minder inkomsten.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om ieder jaar € 200 miljoen te reserveren voor andere kosten voor Groningen, zoals de afhandeling van schadeclaims.

Decennialang was de gaswinning een stabiele inkomstenbron voor de Nederlandse begroting.

SCHULDGEVOEL

En ja, natuurlijk is er sympathie voor de Groningers. U mag ervan uitgaan dat de staat, zeker in Nederland, u beschermt. Dus ja, de Groningers verdienen beter. Ze verdienen erkenning, respect en zelfs compensatie. Maar het handelen uit een verder terecht schuldgevoel leidt tot nieuwe problemen.

Die problemen zijn simpel: Waar vindt men de dekking voor het wegvallen van een wezenlijk deel van de Rijksbegroting? Het antwoord is even pijnlijk als simpel: een dergelijk gat wordt gedicht door de gewone man, vanuit de belastingen.

TOCH KANSEN VOOR DE BELEGGER

Is er dan helemaal geen positief nieuws voor de belegger? Nou misschien wel. Het gas raakt op, zoveel is wel duidelijk. Dus zullen we als samenleving moeten overstappen op alternatieven. Van warmtepompen en zonnepanelen tot windenergie, stuk voor stuk zijn het ontwikkelingen die een vlucht zullen nemen. En daarmee een beleggingskans vormen.