Wilt u direct het hele artikel lezen?

Belangrijke veranderingen

Wat konden we dit jaar verwachten van Prinsjesdag? Nu het er economisch best goed voor staat, waren de verwachtingen voor de Miljoenennota hooggespannen. Uit de cijfers die van tevoren al bekend waren, konden we afleiden dat er nog steeds economische groei is, dat de koopkracht stijgt, dat de werkloosheid afneemt en dat de staatsschuld verkleint.

Daar staat echter tegenover dat er grote investeringen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. Het stikstofdossier zorgt voor tegenspoed bij geplande bouwprojecten. In ieder geval gaan de grote multinationals winstbelasting betalen.

Gisteren hebben we vernomen welke maatregelen het kabinet verder nog voor ons in petto heeft. Twee onderwerpen die we verder uitdiepen omdat die voor u zeer belangrijk zijn: de hervorming van de vermogensrendementsheffing en de dekkingsgraad van de pensioenen.

In dit beursbericht

  • Kritische dekkingsgraad - Grootste pensioenfondsen diep in het rood
  • Gevolgen hervorming vermogensrendementsheffing - een rekenvoorbeeld
  • Korten van pensioen - wat kunt u er tegen doen?
  • Lage spaarrente; de alternatieven

"Onze economische positie is kwetsbaar door handelsconflicten en de dreigende brexit werpt zijn schaduw vooruit", zei koning Willem-Alexander tijdens de troonrede.

Beursbericht Lente 2021

In dit beursbericht blikken we terug op een bijzonder positief beleggingskwartaal

Lees meer

Beursbericht Winter 2020-2021

In dit beursbericht blikken we terug op een jaar dat bestempeld mag worden als ongekend turbulent.

Lees meer