Advies bij beleggen

Bij hoe Nederlanders hun beleggingen organiseren, kan onderscheid gemaakt worden tussen een aantal verschillende uitgangspunten. Er zijn natuurlijk particuliere beleggers die het helemaal zelf regelen en alle beleggingsbeslissingen zelf nemen. Verder is er een grote groep Nederlanders die het beleggen uitbesteedt. Dat kan zijn bij een bank of gespecialiseerde vermogensbeheerder. Daarnaast is er een kleinere groep die het beleggen in eigen hand houdt, maar wel graag regelmatig bij het beleggen advies wil van een professionele sparringpartner, zoals een professionele vermogensbeheerder.

Adviesbeleid Velthuyse • Mulder

U kunt bij Velthuyse • Mulder als u dat wenst uw beleggingsportefeuille laten analyseren. Dan wordt gekeken naar onder meer: mogelijke overlappingen in de beleggingsportefeuille, verdeling van de beleggingen over bedrijfssectoren, spreiding over beleggingscategorieën, kosten beleggingsproducten.

Bij Velthuyse • Mulder is het in principe niet mogelijk uitsluitend advies dienstverlening overeen te komen. Wat soms wel gebeurt, is dat er advies aan klanten wordt gegeven over een bestaande beleggingsportefeuille, die wordt aangehouden naast de beleggingen die bij Velthuyse • Mulder zijn opgebouwd.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Velthuyse • Mulder © 2024