Uitkeren Stamrecht Gouden Handdruk Kapitaal

Heeft u kapitaal beschikbaar in een gouden handdruk polis of opgebouwd in een eigen BV en staat u voor de keuze om (uiterlijk op uw AOW-leeftijd) een periodieke uitkering te starten? Kijkt u dan eens naar de beleggingsoplossingen van Velthuyse • Mulder.

Flexibiliteit in optima forma

Keuze 1: U kiest voor een flexibele uitkering. De looptijd staat vast.
U bepaalt hoe lang u een uitkering wilt hebben en wij berekenen bij aanvang hoe hoog de uitkering wordt, uitgaande van een met u afgesproken voorbeeldrendement. Jaarlijks wordt de hoogte van de uitkering aangepast aan het werkelijk behaalde rendement. Is het rendement meer resp. minder dan het afgesproken rendement, dan wordt de lijfrente naar boven resp. naar beneden bijgesteld.

Keuze 2: U kiest voor een flexibele looptijd. De hoogte van de uitkering staat vast.
U bepaalt welk bedrag u jaarlijks uitgekeerd wilt hebben en wij berekenen bij aanvang hoeveel jaar de opgegeven uitkering vanuit een met u afgesproken voorbeeldrendement kan plaatsvinden. Jaarlijks wordt de vastgestelde looptijd aangepast (korter of langer) aan de hand van het werkelijk behaalde rendement.

Optimale flexibiliteit

Wijzigen looptijd of hoogte van de uitkering
U kunt - binnen de fiscale mogelijkheden - zelfs tijdens de uitkeringsperiode zowel de looptijd als de hoogte van de uitkering wijzigen. Mogelijk dat uw bestedingspatroon in de loop der jaren wijzigt, uw persoonlijke omstandigheden veranderen of dat er fiscaal redenen zijn om de afgesproken uitkering aan te passen.

Eenmalige uitkering
Tussentijds de periodieke uitkering stoppen en het resterende kapitaal in één keer opnemen, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid minder wordt? Hoewel dit fiscaal vaak minder gunstig is (u ontvangt een hoger bedrag, dat zwaarder wordt belast) is ook dit mogelijk.

Mogelijkheden vóór en na AOW leeftijd

  • Voorsorteren op uitkeren
  • Doorbeleggen tijdens uitkeringsfase
  • Beleggen geschikt voor u?
  • Vrijblijvend advies
  • Vind meer informatie in onze brochure of laat u vrijblijvend adviseren.

    Beleggingsoplossing van het jaar!

    Velthuyse • Mulder © 2024