Financiële planning

Bij Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer kunt u ook gebruikmaken van de diensten van een Financieel Planner.
Hij maakt een persoonlijk financieel plan waarbij natuurlijk niet alleen het huishoudgeld wordt meegenomen. Beleggingsportefeuilles, hypotheken, spaarrekeningen, liquide middelen en ook uw onderneming worden allemaal geanalyseerd om u van een gedegen advies te kunnen voorzien.

Wat is een financieel planner?

Een financieel planner kijkt samen met u in de toekomst. En wel naar de financiën in die toekomst. Hij kijkt naar uw vermogen en uw inkomen, zowel nu als later. En dan zowel in privé als in de rol van ondernemer. Want ook uw bedrijf is een deel van uw leven, en is van belang voor uw (toekomstige) financiële situatie. Een financieel planner neemt dus uw totale financiële positie onder de loep.

Bij een financieel planner kunt u onder andere terecht voor:

 • Bepalen van uw financiële doelen
 • Inkomensplanning
 • Vermogensopbouw en -bewaking
 • Ondernemingsplanning en bedrijfsovername
 • Estate planning
 • Beleggen en portefeuilleopbouw
 • Onafhankelijk analyseren en adviseren

  De financieel planner brengt de totale situatie van uw vermogen in kaart. Niet alleen uw vermogen en beleggingen in privé, maar ook uw onderneming wordt meegenomen. En uit het in kaart brengen van uw financiële situatie volgt een integraal financieel plan voor de toekomst. Hierin is de financieel planner volkomen onafhankelijk. Wij duwen u niet in de richting van een bepaald financieel product, maar geven u advies en begeleiden u in het uitvoeren van het financiële plan.

  Verschil tussen vermogensplanning en financiële planning

  Financiële planning is een heel breed terrein. Daaronder vallen onder andere inkomensplanning, vermogensplanning en estate planning. Vermogensplanning is een vorm van financiële planning, gericht op het vermogen en het onderzoekt of het vermogen genoeg is voor het behalen van uw doelen.

  Typische taken/verantwoordelijkheden van een financieel planner

  Zoals hierboven al vermeld, is het de taak van een financieel planner om voor de klant het voor hem of haar optimale plan te maken om de financiën nu en in de toekomst te optimaliseren. En dit in samenspraak met de klant, door te bespreken wat voor de klant belangrijk is in de toekomst. En hierbij wordt zo breed mogelijk gekeken, dus niet alleen naar de beleggingen en het vermogen, maar ook naar de onderneming van die klant. En dit alles leidt tot een breed financieel advies.

  Voor wie interessant?

  Een financieel planner is geschikt voor iedere belegger die vooruit wil kijken. Voor degenen die willen weten hoe zij hun financiële toekomst, in de breedste zin, vorm kunnen geven in het latere leven. En die de hulp van Velthuyse • Mulder bij het maken van een integraal financieel plan willen omarmen.

  Contact

  Velthuyse • Mulder © 2024