Wat is een DIL of direct ingaande lijfrente?

Het uitkeren van fiscaal gunstig opgebouwd kapitaal

Met een lijfrente, fiscale oudedagsreserve of stakingswinst heeft u door de jaren heen - vaak fiscaal gunstig - extra kapitaal voor uw oude dag opgebouwd. Dit bedrag krijgt u echter niet ineens uitgekeerd, u dient er een lijfrente-uitkeringsproduct mee te kopen. U stort in één keer het vrijgekomen lijfrentekapitaal. Uit dat kapitaal ontvangt u periodiek een uitkering, de direct ingaande lijfrente. De direct ingaande lijfrente wordt doorgaans als aanvulling op pensioen aangewend. Het gevolg is dat de uitkeringen na de pensioenleeftijd qua belasting vaak in een gunstig regiem vallen.

Waar sluit u de direct ingaande lijfrente af?

Ieder jaar weer opnieuw staan vele Nederlanders voor de vraag hoe ze hun vrijvallende lijfrentekapitaal het best kunnen aanwenden. Want er is keuze. U bent niet verplicht om bij de partij waar u uw lijfrentekapitaal heeft opgebouwd de direct ingaande lijfrente af te sluiten. U kunt ‘shoppen’ met uw opgebouwde kapitaal en deze som geld in de uitkerende fase onderbrengen bij een partij die het beste past bij uw situatie en wensen. Een direct ingaande lijfrente kunt u afsluiten bij een vermogensbeheerder, bank of verzekeraar. De partij waar u uw lijfrentekapitaal heeft opgebouwd, is verplicht op uw verzoek dit over te schrijven naar de partij waar u uw direct ingaande lijfrente wilt onderbrengen.

Lijfrente uitkeren; kiest u voor de hoogste rente?

Er zijn talloze verschillen tussen de aanbieders van direct ingaande lijfrentes, veel verschillende mogelijkheden dus ook. Daarom loont een grondige vergelijking en berekening van de verschillende aanbiedingen voor direct ingaande lijfrente. Zo verschilt de hoogte van de uitkeringen uit uw kapitaal per aanbieder. En wat wenst u, lijfrente-uitkeringen uit uw kapitaal per maand, per kwartaal of per jaar laten uitkeren? Misschien wilt u wel hoge uitkeringen bij de aanvang van het pensioen? Juist omdat u dan nog fit en vol plannen bent

En hoe lang wilt u een uitkering ontvangen? Welk risico wilt u nemen met het geld? Zo kunt u in de uitkerende fase van uw lijfrente kiezen voor een bancaire lijfrente (vaak ook ‘banksparen’ genoemd) met een gegarandeerd, maar relatief laag rendement. Hoewel ook bij bancaire lijfrentes de ene aanbieder wat meer rente biedt dan de andere. Of neemt u liever meer risico door te beleggen, maar met de kans op een hoger rendement? Door de extreem lage rente worden expirerende lijfrentes steeds vaker doorbelegd.

Allemaal zaken die de hoogte van de uitkering beïnvloeden. Het loont dus zeer de moeite de aanbiedingen voor direct ingaande lijfrentes te vergelijken en om op de aanbiedingen van partijen waar u uw lijfrente in de uitkerende fase zou kunnen onderbrengen berekeningen ‘los te laten’.

De eerste belangrijke keuze: verzekering of banksparen?

Het kiezen van de juiste partij voor de uitkerende fase van uw lijfrente(s) is een heel belangrijke keuze. Want doorgaans wordt, zoals hierboven al gezegd, het opgebouwde kapitaal gebruikt om aanvullend inkomen naast het pensioen te genereren, wezenlijk dus.

Verzekeringsvariant

Bij de verzekeringsvariant, waarbij er in principe een levenslange uitkering is, dient er ook letterlijk een verzekering te worden afgesloten om de levenslange uitkeringen te verzekeren. Die verzekering kost uiteraard geld en gaat daarom ten koste van het rendement. Bovendien kan bij deze variant uw lijfrentekapitaal in de uitkerende fase uitsluitend bij een verzekeraar worden ondergebracht. Overigens is de verzekerde lijfrente uit de gratie geraakt. Verzekerde lijfrentes waren meestal woekerpolissen

Banksparen, ofwel de bancaire lijfrente

Bij de bankspaarvariant ofwel bancaire leefrente is er geen sprake van een levenslange uitkering. De periode waarover men uitkeert, spreekt u van te voren af. Die periode is minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar. Bij de bancaire lijfrente kan de uitkeringsfase ingaan op elk gewenst moment, maar uiterlijk vijf jaar na de voor u geldende AOW-leeftijd. Als u de uitkering na de AOW-leeftijd laat ingaan, moet deze minimaal vijf jaar duren. Laat u de uitkering eerder ingaan, dan moet de uitkering tot minimaal 20 jaar na de voor u geldende AOW-leeftijd duren.

De tweede belangrijke keuze; op rente stallen of beleggen?

Zowel bij de verzekeringsvariant als de bancaire lijfrente kunt u voor uw direct ingaande lijfrente kiezen uit twee wezenlijk verschillende varianten:

Bancaire lijfrente

Wanneer u kiest voor een bancaire lijfrente, wordt uw geld weggezet op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank. Dit wordt ook wel een bankspaarrekening of lijfrentespaarrekening genoemd.
Een bancaire lijfrente is een keuze voor zekerheid. U weet precies wat uw huidige kapitaal is en wat de uitkeringen gedurende de gehele looptijd zullen zijn. Immers, bij de huidige lage rente zal uw kapitaal niet tot nauwelijks meer aangroeien. Een gevolg kan ook zijn dat wanneer de inflatie hoger is dan de rente op de bankspaarrekening, uw koopkracht achteruit gaat. Daarmee is uiteraard het wezenlijke nadeel van de direct ingaande spaarlijfrente genoemd; er wordt geen rendement meer geboekt op uw lijfrentekapitaal.

Beleggingslijfrente

Bij een beleggingslijfrente wordt uw geld bij een beleggingsinstelling, zoals een vermogensbeheerder, belegd. Een beleggingslijfrente valt overigens - ook nogal verwarrend - onder de wet banksparen (terwijl er niet gespaard maar belegd wordt). Het belangrijke voordeel van een beleggingslijfrente is dat er de mogelijkheid is dat uw kapitaal gedurende de uitkerende fase verder aangroeit door goede beleggingsresultaten. Hoe en waarin wordt belegd is hierbij uiteraard cruciaal.

Doorbeleggen met een Direct Ingaande Lijfrente; beleggingsoplossing van het jaar!

Tot wel 50% hogere uitkering bij aanvang van uw pensioen: Beleggingsoplossing van het jaar

Onafhankelijk vermogensbeheer

Velthuyse • Mulder © 2024