Velthuyse · Mulder ODV Omzetten in Lijfrente

Heeft u al een keuze gemaakt?

Heeft u al gekozen om het pensioen in eigen beheer om te zetten naar de oudedagsverplichting? Dan mag u tot 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd de ODV omzetten naar een lijfrente.

De voordelen:
1. BV kan in veel gevallen worden gesloten, kosten besparing
2. Lijfrente biedt veel meer flexibiliteit in looptijd
3. Combinatie om beter aan te sluiten op pensioenwens ook mogelijk

Vrijblijvend Advies

Velthuyse • Mulder © 2024