Wat zijn lijfrentes en koopsompolissen?

Lijfrentes en koopsompolissen zijn manieren om het betalen van inkomstenbelasting over een bepaald vermogen uit te stellen naar de toekomst en te gebruiken voor het pensioen. Het gaat hier om brutovermogen dat u onderbrengt in een polis. Dit wordt ook wel een lijfrentepolis genoemd. Wanneer er in één keer een bedrag ingelegd wordt, wordt dit een koopsompolis genoemd. Er kan ook periodiek premie worden betaald. De premie die u inlegt, kunt u in box I aftrekken van de belasting. Op het moment dat dit vermogen uitgekeerd wordt, zal dit echter weer belast worden tegen de dan geldende inkomstenbelasting. Er zijn verschillende soorten lijfrentes en koopsompolissen en het belangrijkste aspect is misschien wel het ‘regime’ hiervan.

Valt uw koopsompolis binnenkort vrij?

Heeft u oud- of nieuw-regime lijfrentekapitaal dat binnenkort vrijvalt? Doorbeleggen gedurende de uitkeringsfase kan interessant zijn. Lees meer over de unieke beleggingsoplossing van Doelbeleggen.nl die is ontwikkeld door Velthuyse · Mulder.

Winnaar Gouden Stier 2023: beleggingsoplossing van het jaar.

Wat is het verschil tussen oud en nieuw regime?

De Belastingdienst hanteert de term oud regime bij koopsompolissen die:
• zijn afgesloten vóór 1 januari 1992
• als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000

De Belastingdienst hanteert de term nieuw regime bij koopsompolissen die:
• zijn afgesloten op 1 januari 1992 of later
• als u periodiek premies heeft betaald en de ingangsdatum van de verzekering is 16 oktober 1990 of later
• als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald na 31 december 2000
• als u eenmalig of periodiek geld heeft gestort op een bankspaarrekening

Oud regime

U heeft bij een oudregimepolis meer flexibiliteit als het gaat over wanneer de lijfrente ingaat en hoe lang de uitkeringen lopen. Daarnaast is het uitkeringsbedrag niet aan een minimum- of maximumbedrag gebonden. Een (gedeeltelijke) afkoop behoort ook tot de mogelijkheden. Over alle uitkeringen betaalt u inkomstenbelasting.

Nieuw regime

Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar. De uitkeringstermijn is een vast bedrag of een vaste hoeveelheid beleggingseenheden die u iedere maand, per kwartaal, halfjaar of jaar kunt uitkeren. De maximale hoogte is verschillend per jaar. Deze lijfrente mag ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of ten laatste in het vijfde jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een overbruggingslijfrente aan te kopen die al eerder in kan gaan.

Pensioen opbouwen en uitkeren

Wanneer laat ik mijn lijfrente ingaan?

Dit is volledig afhankelijk van uw huidige inkomens- en pensioensituatie. In de meeste gevallen worden lijfrentes gebruikt als aanvullend pensioen. Fiscaal gezien is het vaak verstandig om pas na het bereiken van de AOW-leeftijd te starten met uitkeren, aangezien u dan in een voordeliger tarief van inkomstenbelasting valt.
Meer over lijfrente opbouwen en uitkeren

Kapitaalverzekeringen

Behalve de brutokapitaalverzekering (ook wel: lijfrentepolis) hebben een hoop mensen ook vermogen ondergebracht in een nettokapitaalverzekering, zoals bijvoorbeeld een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Bij een kapitaalverzekering wordt er premie betaald met als doel om op een later moment over dit kapitaal te beschikken. Daarom heeft deze verzekering veel weg van het klassieke ´sparen voor later´. Deze kapitaalverzekering valt binnen box III, maar is in veel gevallen wel vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. U kunt bij een kapitaalverzekering op twee manieren vermogen opbouwen. Middels een garantieproduct, waarbij het vermogen rendeert tegen een vooraf afgesproken ‘rente’, wat met het huidige renteklimaat niet heel interessant lijkt. Het voordeel is echter dat het risico bij de verzekeraar ligt. U kunt er echter ook voor kiezen om de ingelegde premie te laten beleggen. Dit brengt uiteraard beleggingsrisico’s met zich mee, maar het te verwachten rendement ligt vaak hoger.

Beleggingen binnen de lijfrente en koopsompolis

Bij de meeste verzekeraars wordt er binnen de polissen belegd in (huis) fondsen of andersoortige eigen producten. Deze beleggingen zijn vaak weinig transparant en brengen extra kosten met zich mee die u niet direct ziet. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het desbetreffende fonds of beleggingsproduct. U zult begrijpen dat deze kosten wel ten koste gaan van het rendement en uiteindelijk van het door u opgebouwde vermogen.

Daarnaast is voor veel mensen weinig inzichtelijk wat precies de risico’s en de beleggingsstrategie zijn binnen hun lijfrente of koopsompolis. Ook heeft u waarschijnlijk het idee dat hier weinig aan te veranderen is en een overstap naar een andere partij - in de opbouwfase en uitkerende fase - een hoop gedoe met zich meebrengt. Niets is minder waar!

De Bâloise Group

De Bâloise Group staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en kennis op het gebied van verzekeringen en voorzorg. De nominatieve aandelen van de groep staan gequoteerd op de Swiss Market Index. Naast de Zwitserse thuismarkt is de Bâloise Groep aanwezig in verscheidene andere Europese landen, waaronder Duitsland, Luxemburg en Nederland. Anders dan in Nederland, kent de Luxemburgse wet op de verzekeringssector aan de verzekeringnemer een voorrecht toe op de activa die gekoppeld zijn aan de verzekeringspolissen. Dit voorrecht plaatst hen in eerste rang voor alle andere schuldeisers van de verzekeraar in geval van insolvabiliteit of faillissement. De rekeningen van de verzekeraar worden aangehouden bij InsingerGilissen Bankiers.

Mogelijkheden bij Velthuyse · Mulder

Zoals met alle vormen van beleggen spelen de kosten en manier van beleggen een grote rol bij de realisatie van de doelstelling. Wij kiezen er niet voor om dure, externe beleggingsfondsen aan te kopen zoals de meeste grote verzekeraars dat doen. Wel hebben wij voor onze beleggingspolissen
een gemeenschappelijke aandelen- en obligatieportefeuille, waarbinnen rechtstreeks aandelen en obligaties aangekocht worden door uw eigen vaste vermogensbeheerder. Dit zorgt voor meer transparantie: u ziet direct waar uw polis in belegd is.

Bij Velthuyse • Mulder heeft u een vaste contactpersoon die over het beleid en het beheren van uw beleggingen gaat. U heeft dus rechtstreeks contact met iemand die van uw situatie op de hoogte is en die direct uw wensen en eisen door kan voeren in het beleggingsbeleid. Uiteraard is dit contact er ook om eventuele veranderingen in uw situatie te bespreken en de gevolgen hiervan op (het tijdstip van) de uitkeringen vanuit uw polis.

Veel mensen hebben slechte ervaringen bij hun huidige verzekeraar vanwege ‘woekerpolissen’ of andere producten met hoge kosten en weinig transparantie. Veel van deze ontevreden klanten zijn zich echter niet bewust van wat er nog meer mogelijk is. Ontdek de voordelen en mogelijkheden van uw polis bij Velthuyse • Mulder.

LIJFRENTEREKENING

Velthuyse • Mulder © 2024