Pensioenen in Nederland veranderen snel

Tot voor kort was er nog zekerheid: vanaf uw 65ᵉ zou het goede nieuwe leven beginnen. Van dat beeld is nog weinig over; waar in het verleden 70% van het laatst verdiende loon de norm was om pensioen op te baseren, mag u tegenwoordig blij zijn met 50% over het gemiddelde inkomen. Uw pensioen mag dan 'iets voor later' zijn, u moet nu de juiste keuzes maken om in de toekomst over het juiste pensioen te beschikken.

Nu keuzes maken, later profiteren.

Reden genoeg om serieus naar uw pensioen te kijken. Hoe is het opgebouwd, welke veranderingen zijn er of komen eraan? Van de vier pijlers van uw pensioen, rammelen er vrijwel zeker twee. U kunt het best vandaag nog beginnen met het realiseren van een stabiele financiële oude dag.

Beleggen voor uw Pensioen

Hoe is het pensioen opgebouwd?

Ons pensioen, de veilige haven van onze oude dag, het moment waar we naartoe werken. In de eerste jaren denken we er niet over na, maar naarmate de tijd verstrijkt zijn we ons wel degelijk bewust van het potje dat is opgebouwd. Uw pensioen bestaat uit vier pijlers:

  1. De AOW, de Algemene Ouderdomswet. Een collectieve regeling waar iedere Nederland gebruik van kan maken. Vanaf een bepaalde leeftijd krijgt u maandelijks een vastgesteld bedrag gestort.
  2. Aanvullend pensioen. Het vermogen dat u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd. In de meeste gevallen wordt het geld ingelegd bij een pensioenfonds.
  3. Inkomensvoorzieningen. Dit zijn vrijwillige extra's, zoals lijfrente of koopsompolis.
  4. Gespaard vermogen. Hier vallen zowel de klassieke spaarrekeningen als aandelen, obligaties, fondsen en niet-fiscale levensverzekeringen onder.

DGA Pensioen

Een groot aandeel van de DGA’s hebben hun pensioen afgekocht. Misschien fiscaal aantrekkelijk, maar in veel gevallen resteert straks alleen de AOW als oudedagsvoorziening.
Ook de omzetting naar de ODV ging gepaard met een substantiële verlaging van het uiteindelijke pensioen. En voor de groep, die het pensioen heeft bevroren, kan geen toekomstige opbouw meer in de BV plaats vinden.

Dus is het de vraag hoe de DGA nu zijn oudedagsvoorziening op een fiscaal aantrekkelijke wijze kan vormgeven. Dat kan op twee manieren:
1. Pensioen afsluiten bij een verzekeraar.
2. Een privépensioen regelen middels banksparen

Wij hebben de voor- en nadelen van beide oplossingen voor u uitgeschreven.
Lees meer

Velthuyse • Mulder © 2024